Kaynak ikonu

5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2 sınav 2018-04-20

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
II.DÖNEM II.YAZILI SORULARI
Adı Soyadı:……..………………………………………….. Sınıf: 5/…… No:………
Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz. ( 13 puan )
( )Tüketici haklarından faydalanabilmek için satış fişi veya faturamızı saklamaya gerek yoktur.
( )Dağlık bölgeler için en uygun ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
( )Bir ürünün tüketicilere ulaştırılmasının sağlandığı aşama üretimdir.
( )Bir ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olduğunda, hangi fiyat düşükse kasada o ödenir.
( )Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına tüketim adı verilir.
( )Herhangi bir yerde yeni bir fabrikanın açılması o yerdeki ekonomik faaliyetleri ve sosyal yaşamı değiştirir.

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimeleri yazarak doldurunuz. ( 12 puan)

sanayi​

turizm​

ormancılık​

ulaşım​

madencilik​

tarım​

hayvancılık​

hizmet​

1. Toprağı işlemek, yararlı bitkiler yetiştirmek amacıyla yapılan etkinliklere ………..…………..……..denir.
2. Orman ve orman ürünlerinin kullanım faaliyetlerine ……….……… denir.
3. Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümüne
……………..…… denir.
4. Tarım için elverişli olmayan gür otlakların bulunduğu yüksek düzlüklerde…..………………….yapılır.
5…………………..…..faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde pek çok insan fabrikalarda çalışır.
6. Yaz mevsiminin uzun ve sıcak geçtiği Akdeniz kıyılarında………………………faaliyetleri gelişmiştir.

Aşağıdaki sorulardaki doğru cevabı işaretleyin. ( 75 puan )
1-
I. Konya’da şeker pancarı tarımının yapılması
II. Şekerin Konya’da fabrikadan Ankara’ya getirilmesi
III. Yapılan tatlılarda şekerin kullanılması
Yukarıda verilen faaliyetlerin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
. I II . III .
A) Üretim Dağıtım Tüketim
B) Dağıtım Tüketim Üretim
C) Üretim Tüketim Dağıtım
D) Dağıtım Üretim Tüketim
2- Ali : Çay fabrikasında çalışıyorum.
Mehmet : Zeytinyağı fabrikasında işçi olarak çalışıyorum.
Hasan : Yazları pamuk tarlalarında çalışıyorum
Yukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma
imkanları daha fazladır?

A) Güneydoğu Anadolu - Karadeniz - Marmara
B) Marmara - Güneydoğu Anadolu - Karadeniz
C) Karadeniz - Marmara - Güneydoğu Anadolu
D) Karadeniz - Güneydoğu Anadolu - Marmara
3- • Yükselti fazladır.
• Tarım alanları sınırlıdır.
• Yaz yağışları fazla olduğu için gür otlar vardır.
Yukarıda özellikleri verilen bir bölgede hangi ekonomik faaliyetin daha fazla gelişmesi beklenir?
A) Tarım B) Hayvancılık C) Turizm D) Sanayi
4- Yaşadığım yer deniz kenarındadır. Buranın iklimi çok güzel, kışları hiç üşümüyoruz. Yazları ise sıcak ve nemli oluyor. Biz yazları daha serin yerlere tatile giderken, diğer insanlar yaz tatilleri için buraya geliyorlar. Bölgemizde birçok ürün yetişebiliyor. İnsanlar av sezonunda balık avlamak için tekneleriyle denize açılıyorlar. Yaşadığım yeri çok seviyorum.
Alperen, yaşadığı bölgede hangi ekonomik faaliyetin yapıldığından söz etmemiştir?
A) Tarım B) Balıkçılık C) Sanayi D) Turizm
5- Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gür otlaklar bulunmaktadır.
Bu durum Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yapılmasına daha uygundur?
A) Sanayi B) Hayvancılık C) Turizm D) Tarım
6- Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Domates-salça B) Şeker pancarı-şeker C) Ayçiçeği-tereyağı D) Un-ekmek
7- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi’nde turizmin gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Yazların uzun sürmesi
B) Doğal ve tarihî güzelliklerin olması
C) Dağların denize paralel uzanması
D) Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması
8- Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede tarımın gelişmesine daha az katkı sağlar?
A) Geniş ve verimli arazilerin olması
B) Ilıman iklim özelliğinin görülmesi
C) Modern tarım yöntemlerinin kullanılması
D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
9-Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbul’dur.
Buna göre İstanbul’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir?
A) Bankacı B) Şoför C) Tüccar D) Çiftçi
10- Aşağıdakilerden hangisinin tarımsal üretime katkı sağladığı söylenebilir?
A) Tarım arazilerinin dar olması
B) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması
C) Sulama projelerinin uygulanması
D) Doğal afetlerin yaşanması
11- Bir bölgeye ait ekonomik ve coğrafi özelliklerden bazıları şunlardır:
• Verimli topraklara sahiptir.
• Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır
• Taşkömürü kaynağı fazladır.
verilen bilgilere göre bu bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az gelişmesi beklenir?
A) Çiftçi B) Madencilik C) Marangoz D) Hayvancılık
12- Biz bir elektrikli süpürge satın almıştık. Eve gelip kullandığımızda arızalı olduğunu gördük. Faturasıyla satıcıya götürdük. Fakat satıcı süpürgeyi değiştirmeyi kabul etmedi.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisine başvurulması uygun değildir?
A) İnsan Hakları Derneğine
B) Tüketici Sorunları Hakem Heyetine
C) Tüketici Mahkemelerine
D) Tüketici Hakları Koruma Derneğine
13- Babası Zeynep’e bir mağazadan ayakkabı almıştır. Yeni ayakkabısının sevinciyle okula giden Zeynep ilk günde
ayakkabının dikişlerinin söküldüğünü fark etmiştir.
Buna göre Zeynep’in bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
A) Babasına söylemeden ayakkabıyı kullanmaya devam etmesi
B) Ödediği ücretin iadesini talep etmesi
C) Karşılaştığı sorunu ürünü aldığı yere bildirmesi
D) Yenisiyle değiştirilmesini talep etmesi
14-“Bütün gün yer altında kazı çalışmaları yapıyorlar. Tüm bu çabalar kömür çıkarmak için. Çıkarılan kömür başka illere satılıyor. Babam da bu ekonomik faaliyet alanında işçi olarak çalışıyor. Kömür işletmesine yakın bir yerde de tarihi eserler bulunuyor. Ablam da tur rehberi olarak çalışıyor.”
Paragrafta söz edilen mesleklere ait ekonomik faaliyetler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Sanayi, tarım, ticaret
B) Tarım, madencilik, turizm
C) Madencilik, ticaret, turizm
D) Turizm, tarım, sanayi
15- Tüketici Hakları Kanunu’na göre satın aldığım ürün arızalı, kullanım tarihi geçmiş veya sorunlu çıkarsa bilinçli bir tüketici olarak yapmam doğru olmaz?
A. Ücretsiz olarak tamir edilmesini isterim
B. Ödediğim ücretin iadesini isterim
C. Yenisiyle değiştirilmesini isterim
D. Yenisini satın alırım
Yazar
SosyalBilgiler.Net
Dosyayı indir
309
Görüntüleme
309
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 ratings

Daha fazla kaynak SosyalBilgiler.Net

Üst