Kaynak ikonu

İnkılap 8.Sınıf 1.Dönem 2.Sınav Cevap Anahtarlı 2018-01-04

Sınavın dosyasını indirmek için yukarıdaki indirme butonuna basınız
1. ) Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları sırasında:
Ona “ordu yok” dediler “Kurulur” dedi.
“Para yok” dediler. “Bulunur” dedi.
“Düşman çok” dediler. “Yenilir” dedi.
Yukarıdaki diyalogda Mustafa Kemal’in hangi özelliğinin vurgulandığı söylenebilir?
A) Acıma gücünü kontrol edebildiği
B) Çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğu
C) İleri görüşlü olduğu
D) Ümitsizliğe yer vermediği
2. TBMM, 1920 yılının sonlarına kadar İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri tarafından çıkartılan isyanlarla uğraştı.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin bu isyanlar karşısında aldığı önlemler arasında gösterilemez?
A) Ankara Müftüsü'nden fetva alındı.
B) İsyanları bastırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı
C) İstanbul Hükümeti ile anlaşma yoluna gidildi.
D) İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
3. Kuva-yı Milliye’nin bazı özellikleri şunlardır:
1-Askerlik disiplininden yoksundurlar.
2-Düşmanı yurttan atacak güçten yoksundurlar.
3-İhtiyaçlarını bazen halka zor kullanarak karşılamışlardır.
Kuva-yı Milliye birliklerinin yukarıdaki özellikleri aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?
A) Düzenli ordunun kurulmasını B) TBMM’nin açılışının hızlandırılmasını
C) Kuva-yı Milliye komutanlarının değiştirilmesini D) Rusya ile Moskova antlaşmasının imzalanmasını
4. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerel direnişi desteklemek
B) Düzenli ordu birliklerini dağıtmak
C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
D) Ayaklanmaları bastırmak
5. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından birisi değildir?
A)İstiklal Marşı kabul edildi. B)Londra konferansı toplandı.
C)Halkın orduya güveni arttı. D)Gümrü Antlaşması imzalandı.
6. - İtilaf devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisini aldığı hangi karar sonucu İstanbul'u resmen işgal etmiştir?
A) Misak-ı Milli B)M. Kemal'e İdam cezası verilmesi
C) Takrir-i Sükun D) Tekalif-i Milliye emirleri
Yazar
SosyalBilgiler.Net
Dosyayı indir
300
Görüntüleme
300
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 ratings

Daha fazla kaynak SosyalBilgiler.Net

Üst