Kaynak ikonu

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf 1.dönem 1.yazılı sınav 2017-11-10

7.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SOSYAL BİLGİLER​

1.Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir? (6 puan)

a)Telefon b)Televizyon c)Defter d)İnternet

2.Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan durumlardan biri değildir? (6 puan)

a)Yargılayıcı konuşmak b)Biri konuşurken sözünü kesmek

c)Etkili dinlemek d)Ön yargılı olmak

3.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerdendir? (5 puan)

a)İklim b)Ticaret c)Turizm d)Sanayi

4.Türkiye sınırları içinde edilen göçe ne ad verilir? (5 puan)

a)Dış göç b)Beyin göçü c)İç göç d)Geçici göç

5.Malazgirt savaşı Büyük Selçuklu Devleti Sultanı ………………………………ve ……………………. İmparatoru arasında yapılmıştır. (5 puan)

a)Cengizhan-Bizans b)Alparslan-Bizans c)Cengizhan-Haçlılar d)Alparslan-Haçlılar

6.’’Haçlı seferlerinin nedenlerinden biri de doğunun zenginlikleri de ele geçirmektir.’’

Bu cümle haçlı seferlerinin nedenlerinin biridir? (5 puan)

a)Ekonomik sebep b)Dini sebep c)Siyasi sebep d)Normal sebep

7.’’Kudüs haçlıların,İznik ve Batı Anadolu Bizansın eline geçti,Selçuklular Konya’ya kadar çekilip orayı başkent yaptılar.’’

Yukarıdaki bilgi kaçıncı haçlı seferini anlatmaktadır? (5 puan)

a)I.Haçlı seferi b)II.Haçlı seferi c)III.Haçlı seferi d)IV.Haçlı seferi

8.Rtük’ün amacı nedir?Yazınız.(5 puan)9. Kırsaldan kente göçün sonuçlarını yazın.(3 tane)(9 puan)10.’’Haydi Kızlar Okula’’projesinin amacını yazın.(5 puan)11.Haçlı seferlerinin sonuçlarını yazın.(2 tane)(4 puan)12.Aşağıdaki boşlukları doldurun.(20 puan)

Anadolu Ajansı-1964-1071-ticaret-nüfus sayımı-tekzip-basın-etkiler-dış göç-etkilemez

…………………….. hürdür, sansür edilemez.

…………………………… düzeltme ve cevap yazısıdır

Halide Edip Adıvar , Yunus Nadi ve başta Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ………………………………………….. kurulmuştur.

Bir ülkede belli bir alanda,bütün insanları kapsayacak şekilde yapılan sayımlara …………………………………………. Denir.

Kervansaraylar ……………….............. geliştirmek için yapılmıştır.

Malazgirt savaşı ……………………………yılında yapılan savaştır.

İnsanların yurt dışına yaptıkları göçe …………………………. denir.

TRT ………………… yılında kurulmuştur.

Bir ülkenin ilçe sayısı nüfusu ………………………….

Bir ülkenin bitki örtüsü nüfusu …………………………….

13.Aşağıdaki cümleleri bölgelerin özelliklerine göre nüfus fazla ise ‘’fazla’’az ise ‘’az’’ yazınız.(20 puan)

Sanayisi gelişmiş yerlerde= ………………………………..

Ormanlı alanlarda= ……………………………..

Dağlık alanlarda= …………………………………..

Kentsel yerlerde=……………………………… Yer altı zenginliği fazla olan yerlerde= …………………………………..
Yazar
SosyalBilgiler.Net
Dosyayı indir
286
Görüntüleme
286
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 ratings

Daha fazla kaynak SosyalBilgiler.Net

Üst