1927 Teşviki sanayi(sanayi inkılabı

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
1927 Teşviki sanayi(sanayi inkılabı1927 yılı, Türkiye'de sanayi inkılabının başlangıcı olarak kabul edilir. Bu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, sanayi sektörünün geliştirilmesi için çeşitli tedbirler almaya başladı.
Öncelikle, hükümet, yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla ithalat vergilerini yükseltti ve bazı yabancı ürünlerin ithalatını yasakladı. Aynı zamanda, hükümet, yerli sanayi işletmelerine vergi indirimleri ve kredi imkânları sağladı.
Bu dönemde ayrıca, Türkiye'de elektrik üretiminin arttırılması amacıyla çeşitli enerji projeleri hayata geçirildi. Örneğin, Çanakkale Boğazı'nın geçişine izin veren ilk hidroelektrik santral inşa edildi.
Bununla birlikte, hükümet, Türkiye'de üniversitelerin ve teknik okulların sayısını arttırarak, yetişmiş iş gücünün yetersizliğini çözmeye çalıştı.
Bu tedbirlerin sonucunda, Türkiye'de sanayi sektörü hızla gelişmeye başladı. Özellikle, tekstil, tarım araçları ve otomotiv gibi sektörlerde yerli üretim arttı. Bu dönem, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısında ciddi değişimlerin gerçekleştiği önemli bir dönem olarak kabul edilir.
 
Üst