7. sınıf sosyal bilgiler bir devlet doğuyor konu anlatımı

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
BİR DEVLET DOĞUYOR
Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Savaşı’nı Moğollar kazanınca Anadolu topraklarında otorite boşluğu oluşmuştur. Bu süreçte Anadolu topraklarında çok sayıda yeni beylik kurulmuştur:
BEYLİK ADI
KURULDUĞU YER Osmanoğulları Söğüt, Domaniç
Karesioğulları
Balıkesir, Çanakkale Aydınoğulları Aydın
Menteşeoğulları
Muğla Saruhanoğulları Manisa
Germiyanoğulları
Kütahya, Uşak Candaroğulları Kastamonu
Karamanoğulları
Karaman, Konya Hamitoğulları Isparta
Kurulan beylikler arasında bulunan Osmanoğulları, 13. Yüzyılda Orta Asya’daki Moğol baskısından kaçıp Ertuğrul Gazi önderliğinde Anadolu topraklarına gelen Kayı boyuna mensuptur. Ertuğrul Gazi’den sonra yerine geçen oğlu Osman Bey, 1299 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ile bağımsızlığını ilan etmiştir.
Osmanlı Beyliği kurulduktan kısa bir süre sonra güçlenmiş ve topraklarını genişletmiştir. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede güçlenmesinin ve büyümesinin sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:
 Coğrafi konumunun genişlemeye elverişli olması
 Merkeziyetçi devlet anlayışını benimsemesi
 Topraklarında yaşayan milletlere adil ve hoşgörülü davranması
 Bizans’ta ve Balkan topraklarında karışıklıklar yaşanması
 İlk yıllarda yetenekli padişahların yetişmesi
 Gaza ve Cihat anlayışını benimsemesi
 İskân politikasını uygulaması
 İlk yıllarında Anadolu topraklarındaki Türk beylikleri arasındaki mücadelelere karışmaması onların desteğini alması
 Türkmenler ve Ahilerin desteğinin sağlanması
kAYNAK: SOSYALBİLGİLERDURAĞI
 
Üst