Bazı Türk ve Müslümanların Kurdukları Zararlı Cemiyetler

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Bazı Türk ve Müslümanların Kurdukları Zararlı Cemiyetler
Kürt Teali Cemiyeti: 1919’da İstanbul’da kurulan bu cemiyetin amacı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sınırları tam olarak saptanmamış İngiliz mandası altında ayrı bir devlet kurmaktı.
Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti: 1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kuruldu. Anadolu halkını Milli Mücadele’ye karşı kışkırtan bir cemiyettir
İngiliz Muhipler Cemiyeti: İstanbul’da 1919 yılında halifenin etrafında bütünleşerek bir İngiliz mandası sağlamak amacıyla kurulmuşlardır.
İslam Teali Cemiyeti: İstanbul medreselerinin bazı müderrisleri tarafından kuruldu. İngilizlerin desteğini alan bu cemiyet Saltanat ve Hilafeti koruyucu bir yol izledi. Anadolu’da başlayacak milli harekete cephe aldı. Halkın dini duygularını kullanarak amacına ulaşmaya çalıştı
Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti: Vatanın kurtuluşunun padişah ve halifenin emirlerine bağlı kalmakla mümkün olabileceğini savunmuştur.
 
Üst