Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
ARAŞTIRMA YAPIYORUM
Bilimsel Araştırma
Günlük hayatımızda çeşitli sorun ve problemlerle karşılaşırız. Bu sorun ve problemlere çözüm bulabilmek için araştırmalar yaparız. Yapılan bu araştırmaların belirli bir sistem ve basamaklar halinde araştırılmasına bilimsel araştırma denir.
Bilimsel Araştırma Basamakları
İlgi ve yeteneğe göre konuyu belirlemek: Bir araştırma yapacağımız zaman ilk olarak konun belirlenmesi gerekir.
Problemin ortaya konması: Araştırma konusuyla ilgili olarak çözülmek istenen problemi ortaya koymaktır.
Sürenin belirlenmesi: Planlanan araştırmanın aşamalarının hangi tarihler arasında tamamlanacağı belirlenir.
Konuyla ilgili kaynak taraması yapmak ve mevcut bilgi birikimini derlemek: Araştırılacak konuyla ilgili internet, kitap, ansiklopedi gibi kaynaklardan araştırma yaparak bulunan bilgiler derlenir. Bu bölüm kaynakçada gösterilir.
Rapor oluşturmak: Son aşamada araştırmamızı nasıl yaptığımızla ilgili genel bir rapor hazırlarız.
Not: Araştırma yaparken yararlandığımız kaynakları akademik dürüstlük ve eser sahibinin emeğine saygı açısından kaynakça veya dipnot olarak belirtmeliyiz. Eğer belirtmezsek akademik hırsızlık yapmış oluruz bu duruma da intihal adı verilir.
EMEK BİR HAZİNEDİR
 
Üst