Coğrafi Konum Ders Notları

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Coğrafi Konum Ders Notları


Coğrafi konum, bir yerin Dünya üzerindeki yerini belirleyen koordinatlarıdır. Coğrafi konum, Dünya üzerindeki bir yeri tanımlamak için iki tür koordinat sistemi kullanılır: enlem ve boylam.
Enlem, Dünya'nın yarıçapı boyunca çizilen dairelerdir ve Dünya'nın kuzey ve güney yarım kürelerine ayrılır. Enlemler, Dünya'nın ekvatoru üzerinden 0 derece ile 90 derece arasında değişir ve ekvator, Dünya'nın enlemi 0 derecedir. Kuzey yarım küre, ekvator üzerinden 0 dereceden 90 derece kuzey enlemine doğru uzanır ve güney yarım küre de ekvator üzerinden 0 dereceden 90 derece güney enlemine doğru uzanır.
Boylam ise, Dünya'nın ekvatoru üzerinden çizilen dikey düzlemlerdir ve Dünya'nın doğu ve batı yarım kürelerine ayrılır. Boylamlar, Dünya'nın Prime Meridani üzerinden 0 derece ile 180 derece arasında değişir ve Prime Meridani, Dünya'nın boylamı 0 derecedir. Doğu yarım küre, Prime Meridani üzerinden 0 dereceden 180 derece doğu boylamına doğru uzanır ve batı yarım küre de Prime Meridani üzerinden 0 dereceden 180 derece batı boylamına doğru uzanır.
Coğrafi konum, genellikle enlem ve boylam koordinatlarının birleşiminden oluşur. Örneğin, New York şehrinin coğrafi konumu, 40.7128 derece kuzey enlemi ve 74.0060 derece doğu boylamıdır. Bu koordinatlar, New York şehrinin Dünya üzerindeki yerini belirtir.
Coğrafi konum, bir yerin yerleşim yeri, iklimi, topografyası ve diğer özelliklerini anlamaya yardımcı olur. Coğrafi konum aynı zamanda, bir yerin tarihsel, ekonomik ve sosyal etkileşimlerini anlamaya da yardımcı olur.
 
Üst