Grup, Kurum, Kalabalık ve Sorumluluk 5.Sınıf Sosyal Bilgiler

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
 • Birey: Toplumu oluşturan insanlardan her birine birey denir.
 • Grup: Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve iş birliği bulunan topluluğa grup denir.
 • Kalabalık: Markette alış veriş yapan insanlar, okul bahçesindeki veliler, sokakta yürüyen insanlar gibi rastgele bir araya gelen insanlara kalabalık denir.


 • Grubun Özellikleri
 • Ortak amaçları vardır.
 • İsteyerek bir araya gelirler.
 • Birbirlerini tanırlar.
 • Süreklidir.
 • Aile, spor takımları, tiyatro ekibi, folklor ekibi, eğitsel ve sosyal kulüpler gruba birer örnektir.
 • Aile katıldığımız ilk sosyal gruptur.
 • Kalabalığın Özellikleri
 • Rastlantı sonucu bir araya gelirler.
 • Ortak amaçları yoktur.
 • Birbirlerini yakından tanımazlar.
 • Sürekliliği yoktur.


 • Kurum
Toplumsal bir görevi yerine getirmek için yazılı kurallara ve kanunlara göre kurulmuş olan örgütlenmelere kurum denir.

Kurumlar çeşitli ihtiyaçları karşılamak için kanunlar çerçevesinde kurulur. Gönüllü ya da maaşlı çalışanları ile mal ya da hizmet üretir.

Örnek:

Aile, okul, hastane, kütüphane, belediye, adliye, polis merkezi.

Uyarı: aile bir toplumu oluşturan en küçük sosyal kurumdur. Aile aynı zamanda ortak amaç, duygu ve düşünceler doğrultusunda oluşmuş bir gruptur.

Kurumlar “resmi kurumlar” ve “özel kurumlar” olarak ikiye ayrılır. Resmi kurumlar devlette aittir. Özel kurumlar ise farklı kişi veya kişilere bağlıdır.Uyarı: İnsanlar tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayamayacağı için kurum ve gruplara ihtiyaç duyar.Rol: Toplumdaki her sorumluluğun kendine özgü olarak kişilere yüklediği bazı sorumluluk ve görevler vardır. Bireyin sorumluluğuna uygun davranmasına Rol denir. Kısaca üyesi olduğumuz grupça uymamız, yerine getirmemiz gereken görevdir. Sahip olduğumuz roller, doğuştan getirdiklerimiz ve sonradan kazandığımız roller olarak iki gruba ayrılır. • Örnek: Kardeş olmak doğuştan gelen bir rol iken bir takımda sporcu olmak sonradan kazandığımız bir roldür.
 • Bazı roller doğuştan vardır.
 • Bazı roller sonradan kazanılır.
 • Aynı anda birden çok role sahip olunabilir.
 • Sahip olunan rol sayısı zamanla değişebilir.
 • Rollerin temel kaynağı toplumdur.


NOT: Birey oynadığı rolü gruptaki rolüne göre yerine getirmelidir. Mehmet Bey okulda öğrencilerine uyguladığı rolü, evde çocuklarına karşı uygularsa buna rol çatışması denir. • Gruplar ve Rollerimiz
İnsanlar doğduğu andan itibaren bir grubun üyesidir.

Ailemiz, içinde yer aldığımız ilk gruptur. Hayatımız boyunca farklı zamanlarda birden fazla grupta yer alabiliriz. İçinde yer aldığımız gruplarda her grup üyesinin görevleri, rolleri ve sorumlulukları vardır. • Rol: İnsanların yer aldıkları gruplarda bazı görevleri vardır. Grup içinde üstlenilen bu görevlere rol denir.
Örnek: Ailede çocuk olmak, sınıfta öğrenci olmak birer roldür. • Grubun Adı
 • Rol
 • Beklenen Davranış
 • Aile
 • Evlat, çocuk
 • Büyüklere saygı
 • Sınıf
 • Sınıf başkanı
 • Düzeni sağlama
 • Voleybol takımı
 • Pasör
 • İyi oynama
 • Tiyatro ekibi
 • Oyuncu
 • Metinleri izleme


 • Okulumuza Karşı Sorumluluklarımız
 • Derslere zamanında girip çıkmak.
 • Öğretmen ve arkadaşlarımıza saygılı olmak.
 • Okul eşyalarını korumak.
 • Dersleri dinlemek.
 • Okul ve sınıf kurallarına uymak.
 • Okul ve sınıfımızı temiz tutmak.
 • Okuldaki Haklarımız
 • Eğitim ve öğrenim görme hakkı.
 • Teneffüse çıkma hakkı.
 • Temiz bir sınıfta ders görme hakkı.
 • Kütüphaneden yararlanma hakkı.
 • Kaynak: Mehmet ÇELİK
 
Üst