inkılap tarihi Hukuk Alanında Yenilikler Ders Notları

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Inkılap tarihi, Türkiye'de gerçekleşen siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimleri kapsayan bir konudur. Bu değişimler, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde meydana gelmiştir. Bu süreçte, Türkiye'de hukuk alanında da büyük değişiklikler olmuştur.

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma hukuk sistemini değiştirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla, ilk olarak 1924 yılında "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" çıkarılmıştır. Bu kanun, Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan şer'i hukukun yerine, batı hukuk sistemlerinden esinlenilerek yeni bir hukuk sistemi oluşturulmasını hedeflemiştir.

Bu yeni hukuk sistemi, 1924'te kabul edilen "Medeni Kanun" ile temel hukuki ilkelerine kavuşmuştur. Medeni Kanun, Türkiye'de geçerli olan ilk modern hukuk kodudur ve Türkiye'de hukukun temel kaynaklarından biri olmuştur. Medeni Kanun, Türkiye'de evlilik, aile, miras gibi konuları düzenlerken, aynı zamanda Türkiye'de geçerli olan ilk modern anayasa olan 1961 Anayasası'na da temel oluşturmuştur.

Inkılap tarihi sürecinde, Türkiye'de hukuk alanında yapılan diğer önemli değişiklikler şunlardır:

  • 1926 yılında kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu: Bu kanun, Osmanlı İmparatorluğu'nda geçerli olan şer'i hukuka göre düzenlenen ceza muhakemesi sistemini değiştirip, batı hukuk sistemlerinden esinlenilerek yeni bir ceza muhakemesi sistemi oluşturmuştur.
  • 1936 yılında kabul edilen Borçlar Kanunu: Bu kanun, Türkiye'de borçlar ile ilgili hukuki kuralları düzenlemiştir.
  • 1949 yılında kabul edilen Ticaret Kanunu: Bu kanun, Türkiye'de
  • 1951 yılında kabul edilen İdare Hukuku Kanunu: Bu kanun, Türkiye'de devletin yönetimi ile ilgili hukuki kuralları düzenlemiştir.
  • 1954 yılında kabul edilen İşyerleri Kanunu: Bu kanun, Türkiye'de işyerlerinin yönetimi ile ilgili hukuki kuralları düzenlemiştir.
  • 1964 yılında kabul edilen İdari Yargılama Usulü Kanunu: Bu kanun, Türkiye'de idari yargılama işlemlerinin yapılışı ile ilgili hukuki kuralları düzenlemiştir.
  • 1971 yılında kabul edilen Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu: Bu kanun, Türkiye'de ceza muhakemesi işlemlerinin yapılışı ile ilgili hukuki kuralları düzenlemiştir.
  • 1983 yılında kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: Bu kanun, Türkiye'de tüketicilerin korunması ile ilgili hukuki kuralları düzenlemiştir.
 
Üst