İstanbul'un fethi ve sonuçları

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
İSTANBUL’UN FETHİ (29 MAYIS 1453)
II.Mehmet 1451 yılında ikinci defa tahta çıktığında ilk hedefi İstanbul’u almaktı. İstanbul daha önce Yıldırım Beyazid ve II.Murad dönemlerinde kuşatılmış fakat çeşitli sebeplerden ötürü alınamamıştı. İstanbul’a o dönemde hakim devlet ise Doğu Roma Devleti’ydi. (Bizans Devleti)
Fethin Nedenleri
 İstanbul’un kara ve deniz ticaret yolları üzerinde önemli konuma sahip olması. (Ekonomik Neden)
 Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı sağlamak istemesi. (Siyasi Neden)
 Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması. (Siyasi Neden)
 Bizans İmparatorluğu’nun Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu beylerini Osmanlı aleyhine kışkırtması. (Siyasi Neden)
 Hazreti Muhammed’in (Sallallahü aleyhi ve sellem) “İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.” hadisinde İstanbul’u fethedecek olan komutanı ve askerleri övmesi. (Dini Neden)
Fetih Hazırlıkları
Osmanlı Devleti’nin yaptığı hazırlıklar:
 Anadolu Hisarı karşısına Rumeli Hisarı
(Boğazkesen Hisarı) yapılmıştır.
 400 Parçalık bir donanma
hazırlanmıştır.
 Bizans’a yardım gelmesin diye bazı
Avrupa devletleri ile anlaşmalar
yapılmıştır.
 Şahi adı verilen büyük toplar döktürülmüştür.
Bizans Devleti’nin yaptığı hazırlıklar:
 İstanbul surlarını tamir ettirmişlerdir.
 Avrupa’dan yardım istemişlerdir.
 Osmanlı donanmasını engellemek için Haliç’in girişini kalın
zincirler ve eski gemiler ile kapatmışlardır.
II. Mehmet tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul’u kuşatmıştır. 53 Gün süren kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul fethedilmiştir. Fethin Sonuçları
Türk Tarihi Açısından Sonuçları:
 Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü sağladı.
 İstanbul’un fethi ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları ve İpek Yolu’nun Avrupa’ya açılan önemli bir limanı ele geçirildi.
 İstanbul, Osmanlı Devleti’nin son başkenti oldu.
 II. Mehmet “Fatih” unvanını aldı.
Dünya Tarihi Açısından Sonuçları:
 Bizans İmparatorluğu yıkıldı.
 Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.
 Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
 Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi ile Avrupa devletleri yeni ticaret yolları aramaya başladı. Bu durum coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu.
 Kale ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu durum Avrupa’da derebeyliklerin gücünü kaybetmesine neden oldu.
 İstanbul’daki bilgin ve sanatçılar İtalya’ya giderek Rönesans Dönemi’nin başlamasına katkı sağladılar.
sosyalbilgilerdurağı
 
Üst