Kuva-yı Milliye’nin Özellikleri

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Kuva-yı Milliye’nin Özellikleri
 Bölgesel amaçlıdır. Kendi bölgelerini korumak amacıyla kurulmuştur.
 Disiplinli ve düzenli birlikler değillerdir.
 İşgallere karşı vatanı korumak amacıyla kurulan birliklerdir. Milliyetçilik
duygusu hâkimdir.
 Askerlik bilgi ve teknik bakımından eksik birliklerdir.
 Belli bir merkeze bağlı değildirler.
 Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır.
 Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamışlar, TBMM'ye karşı
çıkan ayaklanmaları başarıyla bastırmışlardır
 
Üst