Kuvvetler Ayrılığı Ders Notlar

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Kuvvetler Ayrılığı Ders Notları

Kuvvetler ayrılığı (power separation), bir devlet yapısında üç ana kuvvetin birbirlerinden bağımsız olarak çalıştırılmasını ve birbirlerinin etkisini dengeleyerek denetimini sağlamayı amaçlar. Bu üç ana kuvvet, yasama (legislative), yürütme (executive) ve yargı (judicial) kuvvetleridir.
Yasama kuvveti, bir ülkede yasaların üretildiği ve değiştirildiği kurumdur. Yasama kuvveti, genellikle parlamento olarak adlandırılır ve ülkede mevcut olan seçilmiş temsilciler tarafından oluşur. Parlamento, ülkenin yönetiminden sorumlu olup, yasaların üretilmesi, değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması gibi görevleri vardır.
Yürütme kuvveti, ülkede yasaların uygulandığı ve yönetimin yapıldığı kurumdur. Yürütme kuvveti, genellikle hükümet olarak adlandırılır ve ülkede mevcut olan seçilmiş temsilciler tarafından oluşturulur. Hükümet, ülkenin yasalarını uygulamak ve yönetmekle sorumludur.
Yargı kuvveti, ülkede yasaların uygulandığı ve yargı süreçlerinin yapıldığı kurumdur. Yargı kuvveti, genellikle yargı sistemi olarak adlandırılır ve ülkede mevcut olan yargıçlar tarafından oluşur. Yargı sistemi, ülkenin yasalarına uygun olarak hakimlik yapar ve yargı süreçlerini yönetir.
Kuvvetler ayrılığı, bir devlet yapısında üç ana kuvvetin birbirlerinden bağımsız olarak çalıştırılmasını ve birbirlerinin etkisini dengeleyerek denetimini sağlamayı amaçlar. Bu sayede, her bir kuvvetin görevleri daha iyi yerine getirilebilir ve demokratik bir yapıda ülke yönetimi mümkün olur
 
Üst