Meslek Seçimi ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Meslek Seçimi ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

Meslek seçimi insan hayatını etkileyen önemli bir konudur. Çünkü seçtiğimiz meslek ömür boyu bizi mutlu, huzurlu yapabileceği gibi tam tersi bir duruma da neden olabilir.

Meslek seçerken dikkat edilecek faktörler

  • İlgi ve istek
  • Yetenek
  • Mesleğin gerektirdiği beceriler
  • Cinsiyet
  • Fiziki özellikler
  • Mesleğe ülkenin duyduğu ihtiyaç
  • Mesleğin maddi getirisi
  • Meslek ile ilgili okul var mı?
  • Toplumsal değerler dikkate alınmalıdır.
Ülkemizde seçiminde genellikle kendimiz dışındaki faktörler de etkili olur. Ailenin etkisi, çevre etkisi, maddi durumun yetersiz olması bunların başında gelir.

Meslek seçimini etkileyen faktörlerden biri de yaşadığımız çevre ve bölgenin özellikleridir. Yaşadığımız çevre ve bölgenin özellikleri meslek seçimini etkiler.Bölgelere Göre Yaygın MesleklerMarmara Bölgesi:
Fabrika işçisi, bankacı, öğretmen, tüccar, şoför, müteahhit, inşaat mühendisi gibi.

Karadeniz Bölgesi: Ormancılık ahşap işleri, marangozluk, orman mühendisliği, balıkçılık gibi.

Akdeniz Bölgesi: Turizm işletmeciliği, turist rehberi, aşçılık, tercümanlık, çiftçilik (Seracılık), otel işletmeciliği gibi.

Ege Bölgesi: Otel işletmeciliği, tercümanlık, aşçılık, mühendis, fabrika işçisi gibi.

İç Anadolu Bölgesi: Çiftçilik, ziraat mühendisi, çobanlık gibi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Maden İşçisi, maden mühendisliği, aşçılık, restoran işletmeciliği gibi.

Doğu Anadolu Bölgesi: Veteriner, hekimlik, çobanlık, mandıracılık gibi.Not: Yaşadığımız bölgenin yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, yeraltı ve yer üstü kaynakları, ekonomik faaliyetlerimizi etkiler. Ekonomik faaliyetler de mesleklerimizi etkiler.

Meslekler üç ana bölüme ayrılır

Tarım, sanayi ve hizmet sektörleridir.

Tarım: Çiftçi, çoban, balıkçı, ormancı vb.

Sanayi: Marangoz, fabrika işçisi, mühendis, oto boyacısı vb.

Hizmet: Öğretmen, polis, doktor, avukat vb.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ağı

Kullandığımız ürünlerin bazıları bizlere ham olarak gelirken bazıları da işlenmiş olarak gelmektedir. Kullandığımız bütün ürünler bize ulaşması da dâhil olmak üzere üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından geçer.

Mal: Ekonomide insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla alınıp satılan, somut varlıklara mal denir.

Üretim: Ekonomik faaliyetler sonucunda yeni bir mal elde edilmesine üretim denir.

Dağıtım: Üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması aşamasına dağıtım denir.

Tüketim: Üretilen malların ihtiyacı olan insanlar tarafından satın alınması ve kullanılıp harcanmasına tüketim denir.

Not: Üretim sadece ham olan bir ürünün işlenmesi demek değildir. Daha önce işlenmiş bir ürünün geri dönüşüm sağlanarak tekrar üretim aşamasına geri dönebilir.

Kullandığımız ama işe yaramayan kâğıt, plastik ve camları geri dönüşüm kutusuna atarak onları dönüşmek üzere üretim aşamasına gönderebiliriz.  • Yeni Fikirler Geliştirelim
Girişimcilik: Yeni iş alanları oluşturarak veya mevcut işleri daha kazançlı duruma getirerek mal veya hizmet üretmeye girişimcilik denir.

Girişimci: Yeni iş alanı kurarak veya mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere girişimci denir.

Sermaye: Bir ticaret girişiminin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan, bu işte kullanılan para ve paraya çevrilebilecek malların tümüdür.

Ham madde: Genellikle doğadan elde edilen ve sanayide işlenen bir ürün, bir mal üretmekte kullanılan maddelerin işlenmeden önceki doğal durumudur.

İş Gücü: Ekonomik faaliyetlere katılan üretime katkıda bulunan insan emeğinin tümüdür.

Verimlilik: Kaynak, sermaye ve emek kullanılarak yapılan bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağına verimlilik denir.
Kaynak: Mehmet ÇELİK
 
Üst