Mısır’da Kurulan İlk Türk-İslam Devletleri Özet

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Mısır’da Kurulan İlk Türk-İslam Devletleri
Tolunoğulları
• Mısır’da kurulan ilk Türk İslam devletidir.
• Bir Tevaif-i Mülük devletidir.
• Abbasiler’den ayrılarak kurulmuştur.
• Tolun’un anlamı Dolunay demektir.
• Kurucusu ve en önemli hükümdarı Tolunoğlu Ahmet’tir.
• Mısır’ı bayındır hale getirmiştir.
• Maristan adı verilen hastaneler inşa etmiştir.
• Herkesin ilaç alabilmesi amacıyla eczaneler açmıştır.
• Abbasiler son vermiştir.
İhşidiler(Akşitler)
➢ Mısır’da kurulan ikinci Türk İslam devletidir.
➢ Kurucusu Muhammed b.Toğaç’tır.
➢ İhşid; Prens , Akşit; Nur Yüzlü demektir.
➢ Bir Tevaif-i Mülük devletidir.
➢ Hicaz Bölgesi’ne sahip olan ilk Türk devletidir.
➢ Muhammed b.Toğaç’a “Akşit” unvanı verildi.
Not:
❖ Tolunoğulları ve İhşidiler’in yıkılma sebebi Yöneticisi Türk halkı ise Arap’tır.
❖ Abbasilerin zayıflamasıyla ortaya çıkan küçük devletlere Tevaif-i Mülük denir.
❖ Kütüphaneleri bir dünya harikası olan devlet Fatımiler’dir.
Eyyubiler
✓ Kurucusu Selahaddin Eyyubi’dir.
✓ 1187’de Hıttin Savaşı ile Haçlıları mağlup ederek Kudüs’ü geri aldı.
✓ Selahattin Eyyubi Kudüs Fatihi unvanını almıştır.
✓ Musevi hekim İbn-i Meymun bu devlette hizmet etmiştir.
✓ Avrupalı Şövalyeler, Arma Sistemlerini Eyyubiler’den aldılar.
✓ Kıpçak Türkleri bu devlete hizmet etmiştir.
17
Memlükler (Devlet-i Türkiyye)
• Kelime manası Köle ve Kölemen demektir.
• Veraset Sistemi diğer Türk devletlerinden farklıdır. (Komutanlarda başa geçebilmekteydi)
• Halifelik makamını korumuşlardır.
• 1260 Ayn Calud Savaşları,1297 Elbistan Savaşları ile Moğolları dünya tarihinde ilk defa mağlup ettiler.
• Resmi dilleri Türkçe ve Arapça’dır.
• 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşı sonucu Yavuz Sultan Selim’e yenilip yıkılmıştır.
• Baybars Cami, Kalvun Cami, Kayıdbay Cami en önemli eserleridir.
 
Üst