Orta Asya Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Orta Asya Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
 Devletin başında han, hakan kağan adlı hükümdarlar bulunurdu
 Hükümdarlık babadan oğla geçerdi
 Hükümdarlık yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılır buna kut adı verilirdi
 Hükümdara hatun denen eşi yardımcı olurdu
 Kurultay denen mecliste devlet işleri görüşülürdü
 Gök tanrıya inanılırdı. Ölüler için yuğ törenleri yapılırdı
 Ölümden sonra yaşama inanılır kurgan adı verilen oda biçiminde mezarlar yapılarak ölüler eşyalarıyla birlikte gömülürdü  Mezarların başına yaşarken öldürdüğü düşman kadar balbal adı verilen heykeller dikilirdi
 38 harfli Köktürk, 18 harfli Uygur alfabelerini kullanmışlardır
 Göçebe yaşamışlar, hayvancılık yapmışlardır. (Konar-göçer hayat) (Uygurlar hariç)
 Şölen denen yemekli eğlenceler yapılır, kopuz denen müzik aleti çalınır.E
 Hukukta sözlü töre kuralları geçerlidir. Buna hükümdar da uymak zorundaydı Kamber Ekinci
 
Üst