paris barış konferansı'nda alınan kararlar

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
 I.Dünya Savaşı’nı sona erdirecek barış antlaşmaların metninin hazırlanması için toplanılmıştır.
 İtilaf Devletleri; Arapları, Ermenileri ve Rumları Osmanlı toprakları üzerinde çoğunlukta oldukları yerleri ispat etmeye çağırmıştır.
 Konferansta pek çok sahte belge kullanılmıştır.
 Wilson İlkeleri’ne ters düşmemek için manda ve himaye düşüncesi kabul edilmiştir.
 İzmir ve çevresi ile İstanbul’a kadar Doğu Trakya Yunanlara bırakılmıştır.
 Batı Akdeniz İtalya’ya bırakılmıştır.
 Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması kararlaştırılmıştır.
 Urfa, Antep, Maraş ve Suriye ile Lübnan Fransa’nın mandasına verilmiştir.
 Irak ve Filistin İngilizlerin mandasına verilmiştir.
 
Üst