Rönesans’ın Sebepleri Maddeler Halinde

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Rönesans’ın Sebepleri
 Coğrafi Keşiflerle birlikte zenginleşen,
sanat ve bilime destek veren mesen
sınıfının ortaya çıkması.
 Kağıt ve matbaanın yaygınlaşması ile
beraber okuyan yazan insanların
sayısının artması.
 İstanbul’un Fethi’nden sonra İtalya’ya
kaçan bazı bilginlerin önemli çalışmalar
gerçekleştirmesi.
 Eski Yunan ve Roma dönemine ait eserlerin incelenmesi.
 Avrupalıların önemli İslami eserleri kendi dillerine çevirmeleri.
 
Üst