Sosyal Bilimle İlişkili Olan Bilim Dalları

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Sosyal Bilimle İlişkili Olan Bilim Dalları
Tarih:
Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbiriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak anlatan sosyal bir bilimdir. Tarih bilimi, geçmişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmişte yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değerlendirme fırsatı da verir.
Coğrafya: İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşimini konu edinen sosyal bilim dalıdır. Coğrafya ile uğraşan bilim insanları çevre bilinci yüksek ve doğal çevrelerine karşı duyarlı kimselerdir.
Arkeoloji
Geçmiş dönemlere ait olan insanların kullanmış oldukları araç gereçleri yapılan kazılar sonucu yer altından çıkararak inceleyen bilimdir. Arkeoloji ile uğraşan kişilere arkeolog adı verilir.
Antropoloji:
İnsanın kökenini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini 'inceleyen bilimdir. Kazılar sonunda ortaya çıkarılan insan iskeletlerini ve özellikle kafataslarını inceleyerek insan ırklarını sınıflandırır. Antropolojiyle uğraşan kişilere antropolog adı verilir.
Felsefe:
Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu gibi alanlarda düşünce üreten bilimdir. Felsefe ile uğraşan kişilere filozof adı verilir.
Psikoloji:
İnsan ve hayvan davranışlarının nedenlerini, içinde bulunan ortam ve koşullara göre inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji ile uğraşan kişilere psikolog adı verilir.
Sosyoloji:
Bir toplumun örfünü, âdetini, yaşam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarını inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir.
Kamber 27 EKİNCİ
Ekonomi:
İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretim, dağıtım, tüketim ve ticaret faaliyetlerini ve bunlarla ilgili etkinlikleri inceleyen bilim dalıdır.
Hukuk:
Toplumsal ilişkileri düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününü inceleyen bir bilim dalıdır.
Kronoloji:
Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralayan bilim dalıdır.
Filoloji:
Dünya üzerinde var olmuş ve varlığını sürdürmekte olan dillerin yapısını, tarihsel gelişimini, kökenini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
Nümizmatik:
Eski paraların ve madalyaların tarihi, bunların tanımlanıp sınıflandırılması ile uğraşan bilim dalıdır. Eski paraların ve madalyonların üzerindeki resim, yazı ve figürler o uygarlık hakkında bize pek çok bilgi verir.
 
Üst