Telif ve Patent Hakkı

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Telif ve Patent Hakkı
Herhangi bir eser ve buluş ortaya çıkardığımızda bu eserin veya buluşun bize ait olduğunu ispatlamak ve bu eserden doğan yasal haklarımızı güvence altına almak için telif veya patentinin mutlaka alınması gerekir.
Telif
 Bir düşünce veya sanat eserini ortaya koyan kişinin bu eserden doğan haklarının tümüne
telif hakkı denir.
 Sembolü çember içinde © şeklinde gösterilir.
 Telif hakkına sahip olan kişi veya kuruluş, o eserle ilgili ekonomik hakların yanı sıra eserin sahi-
bi olduğunu iddia etme ve esere verilebilecek zararları engelleme hakkına sahip olur.
 Telif hakkı olan ürünler devlete belli bir oranda vergi öderler. Vergi ödendiğini
gösteren etiket veya denetim puluna bandrol adı verilir.
 Telif Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilir.
 Devlet, sanat eserlerini korumak için bu konuda "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"nu
çıkarmıştır.
 Telif hakkı süresi eser sahibinin yaşadığı sürece ve ölümünden sonraki 70 yıldır.
Kamber 30 EKİNCİ
Patent
 Patent buluş sahibinin buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma
hakkıdır. Aynı zamanda bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.
 Patent hakkı olan ürünler ® sembolü ile gösterilir.
 Patent, endüstri alanındaki bir buluşun sahibine resmî bir organ tarafından verilen ve
bu buluşun belirli bir süre kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını
engelleme yetkisi sağlayan belgedir. Bu belge, hak sahibine belirli bir süre için
buluşun başkalarınca kullanılması, satımı ve ithalini engelleme hakkını sağlar.
 Patent belgesi ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmektedir.
Korsan Ürün
 Telif ve patent haklan saklı olan ürünler yasal yollardan temin edilmelidir.
 Günümüzde yasal yollar dışında çoğaltılan ve satılan kitap, CD, kaset, bilgisayar
yazılımı gibi bandrolsüz ürünlere korsan denilmektedir.
 Korsan ürünlerinde bandrol olmaması yani bu ürünlerin vergisiz olması fiyatlarının
çok ucuz olmasını sağlamaktadır. Bu olay korsana olan ilgiyi artırıcı etki yapmaktadır.
Hangi nedenle olursa olsun korsan ürünlere rağbet etmemek gerekir. Korsan ürün
almak, eser sahibinin haklarını çiğnemek ve emeğine saygı duymamak, aynı
zamanda devlete ekonomik olarak zarar vermek anlamına gelmektedir.
 Korsanla mücadelede için ALO 176 Korsan İhbar Hattını arayabiliriz.
 
Üst