16 MART 1921 MOSKOVA ANTLAŞMASI

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
16 MART 1921 MOSKOVA ANTLAŞMASI
Antlaşma SSCB ile TBMM arasında oldu.
Anlaşmanın yapılma nedeni şöyle:
 • Düzenli ordunun 1.İnönü savaşını kazanması
 • TBMM’nin Londra konferansına çağrılması
 • TTBMM’ nin askeri ve mali yardıma ihtiyaç duyması.
 • Rusya’nın güney sınırlarını güvence altına almak istemesi
 • Her iki devletinde düşmanlarının ortak olması
 • SSCB’nin yeni rejimi yayma düşüncesi
 • İki ülke arasında karşılıklı elçilikler açılarak iyi ilişkilerin başlaması
 • Doğuda Ermenilerin güneyde Fransızların yenilmesi
MADDELERİYORUMLAR
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacak.Osmanlı devleti ve çarlık Rusyası yok sayılmıştır. İki devlette de rejim değişikliği olduğunu gösterir.
İki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak.
 • Uluslar arası alanda birlikte hareket edilecek
 • Rusya Sevr’i tanımayan ilk büyük Avrupa devleti Rusya olmuştur.
Sovyet Rusya Misak-ı Milli'yi tanıyacak.Misak-ı milliyi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti Rusya oldu.
Kapitülasyonların kalktığını Sovyet Rusya kabul edecek.Ekonomik bağımsızlık yolunda bir adım atılmış ve kapitülasyonları ilk reddeden Rusya olmuştur.
Rusya, TBMM ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan antlaşmaları Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla tanıyacak.Misak-ı milliden ilk taviz verilerek Batum Gürcistan’a bırakılmıştır.
 • Sovyet Rusya milli mücadeleye destek vermeyi kabul etti.
 • Sovyet Rusya, Sevr antlaşmasını tanımadığını ilan etti.
 • Doğu sınırımız güvence altına alındı.
 
Üst