ADIM ADIM LİDERLİĞE

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
ADIM ADIM LİDERLİĞE

(Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerlik Hayatı)ŞAM’DA VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ

1905’te “kurmay yüzbaşı” rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu

emrine atandı. Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu..

31 MART VAK’ASI

HAREKET ORDUSUNDA MUSTAFA KEMAL

İttihat ve Terakki Cemiyet'inin çalışmaları sonucu ülkede yeniden Meşrutiyet ilan edildi. Ancak bir süre sonar Meşrutiyet karşıtları İstanbul'da ayaklanma çıkardılar. 31 Mart Vakası adı verilen isyanı bastırmak için Selanik’te, Hareket Ordusu adıyla bir ordu hazırlandı. Bu ordunun ismini Mustafa Kemal koydu. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı.


MUSTAFA KEMAL TRABLUSGARP’TA (İLK ASKERI BAŞARI)Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Sebep: Sömürge arayan İtalya’nın Trablusgarp’ı (Libya) işgal etmesidir.

Gelişmeler: Osmanlı, denizden ve karadan yardım gönderemedi. Mustafa Kemal, Enver gibi gönüllü subaylar buraya gittiler. Mustafa Kemal; Bingazi, Derne, Tobruk’ta başarılı savaşlar yaptılar.

Sonuç: Balkan savaşı tehlikesi üzerine Osmanlı gönüllü subayları geri çağırdı. İtalya ile 1912 yılında Uşi Antlaşması’nı imzaladı.

Uşi Antlaşması (1912):

*
12 ada geçici olarak İtalya’ya bırakıldı (Balkan Savaşları’nda Yunanistan’ın işgal etmesini engellemek için).

* Trablusgarp halkı dini ve kültürel bakımdan Osmanlı halifesine bağlı olacaktı. (Kültürel bağlar kopartılmak istenmemiştir.)L Önem: Osmanlı Kuzey Afrika’daki son topraklarını da kaybetti. L


BALKAN SAVAŞLARI (1911-1913)Birinci Balkan Savaşı (1911-1912):

Sebep: Osmanlı Devleti’nin İtalya ile savaş halinde olmasından yararlanarak Rusya’nın kışkırtmasıyla; Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ birleşerek Osmanlı’yı Balkanlardan atmak istediler.Sonuç: Osmanlı silah cephane bakımından yetersiz olması ordunun içine siyaset girmesi vs. nedenlerden dolayı yenildi ve Londra Antlaşması imzalandı.


Londra Antlaşması (1912)

* Osmanlı’nın Balkan sınırı Midye-Enez oldu. (Edirne ve Kırklareli kaybedildi.)

* Ege adalarının çoğunluğu Yunanistan’ın oldu.

* Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.İkinci Balkan Savaşı (1912-1913):

Sebep: Londra Antlaşmasında Bulgaristan'ın fazla toprak kazandı. Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Romanya'yı da yanlarına alarak Bulgaristan'a savaş açtı.
SOFYADA ATAŞEMİLİTERLİK (1913)

Balkan Savaşları sonrasında Sofya Ataşemiliterliğine

atandı (1913).

* Balkanların ekonomik, politik (siyasi) ve sosyal ortamında bütün azınlıkları gözlemledi.

* Buradaki Türklerin sorunları ile yakından ilgilendi.

* Dış güçlerin emellerini, milliyetçilk akımını nasıl kullandıklarını anladı.

* Avrupa kültürünü yakından tanıdı.

* Parlamenter (meclis) system uygulamasını gözlemledi.

Not: Mustafa Kemal’in diplomasi tecrübesi gelişmiştir.1.DÜNYA SAVAŞINDA MUSTAFA KEMAL

Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı’nda sırayla;

* Çanakkale Cephesinde

* Kafkas Cephesinde

* Suriye – Filistin Cephesinde görev yaptı.
 
Üst