Anadolu(Türkiye) Selçuklu Devleti Özet

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Anadolu(Türkiye) Selçuklu Devleti
✓ 1075’te merkezi İznik olarak Kutalmış Oğlu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur.
✓ I. Haçlı Seferi sonucunda merkez İznik’ten Konya’ya taşınmıştır.
✓ 1176’da Bizans ile Miryakefalon (Kumdanlı/Yurttutan) Savaşı Yapıldı.
❖ Anadolu kesin Türk Yurdu haline geldi.
❖ Bu savaştan sonra Batı kaynakları Anadolu’dan Türkiye diye bahsedeceklerdir.
✓ I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde; Samsun ve Antalya alındı.
✓ İzzettin Keykavus döneminde; Sinop alındı.
✓ Alaaddin Keykubad döneminde; Alaiye(Alanya) alındı.
✓ En parlak dönem Alaaddin Keykubad dönemidir.
✓ Anadolu Selçuklu Devleti, ticareti geliştirmek için;
❖ Kete(Suğdak), Sinop, Samsun, Alanya ve Antalya’yı alındı.
❖ Vergi oranları %10’dan %2’ye çekildi.
❖ Kıbrıslı Rumlar ve Venedik Devleti ile ticari anlaşmalar imzalandı.
❖ Yol üzerlerine kervansaraylar yapıldı.
❖ Dünya tarihinde ilk defa mala sigorta uygulandı.
✓ 1230’da Harzemşahlar ile yapılan Yassıçimen Savaşı kazanıldı.
❖ Savaşın sonucunda Moğollar ile komşu olundu.
✓ 1240’da Baba İshak İsyanı çıktı.
❖ Türk Tarihi’nde çıkan ilk dini nitelikli isyandır.
❖ 2 Sene bastırıldı.
✓ 1243’te Kösedağ Savaşı’nı Moğollar’a kaybettik. Savaşın sonuçları;
❖ Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu.
❖ Anadolu Selçuklu, Moğollara bağlı hale geldi.
❖ Savaşın tek olumlu sonucu Anadolu’daki Türk nüfusu arttı.
❖ Anadolu tahrip edildi.
❖ Anadolu’da ikinci Türk beylikleri kurulmaya başlandı.
Not:
❖ Mina kelimesi Liman demektir.
❖ Kayseri ve Sivas(İstasyon Merkezi) ticarette gelişti.
❖ Kayseri’de Yabanlu Pazarı kurulurdu.
❖ Ayrıca diğer yerlerde Türkmen Pazarı kurulmaktadır.
❖ Alaiye, Konya örnek alınarak yapıldı.
❖ Anadolu Selçuklu Devleti, denizciliği bir devlet politikası haline getirmiş ve sürekliliği sürdürmüştür.
 
Üst