ATATÜRKÇÜLÜK

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
ATATÜRKÇÜLÜK

Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir.

Atatürkçülük; Türk milletinin, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması; devletin, millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır.

Atatürkçülüğün Nitelikleri

Tam bağımsızlığa dayanır.

Millet egemenliğini esas alır, milleti hâkimiyetin tek kaynağı olarak görür.

Toplumda sınıflaşma ve sınıf kavgalarını reddeder.

İlericiliği, barışçılığı ve laikliği savunur.

Taassubu reddeder.

Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

Laiklik

İnkılâpçılık

Atatürk İlkelerinin Amacı: Türk toplumunun refahını, mutluluğunu ve huzurunu sağlayarak çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaktır. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde bağımsız, onurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini, Türkiye’nin uluslar arası ilişkilerde bağımsız ve saygın bir devlet olmasını sağlamaktır.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğdu.

Kabul edilmesinde hiçbir iç ve dış baskı yoktur.

Akla ve mantığa uygundur.

Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulama ile belirlendi.

Birbirinden ayrılamaz, tek tek değerlendirilemez, bir bütünü oluşturan öğelerdir.

Türk milliyetçiliğine dayanır, milli bir nitelik taşır.

Gücünü Türk Tarihi ve Türk Töresinden alır.Atatürk İlke ve İnkılâplarının Dayandığı Temel Esaslar

Milli Tarih bilinci


Vatan ve millet sevgisi

Milli dil

Milli bağımsızlık ve özgürlük

Egemenliğin millete ait olması

Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine yükselmek

Milli kültürün geliştirilmesi

Türk milletine inanmak ve güvenmek

Milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü

Barışçılık

Akılcılık
 
Üst