BALKAN SAVAŞLARI 1912-1913

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
BALKAN SAVAŞLARI 1912-1913Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan, Osmanlı Devletinin Balkanlarda varlığına son vermek amacıyla aralarında anlaştılar. Osmanlı Devletinin Trablusgarp ile uğraşmasından faydalanan Balkan Devletleri, Osmanlı Devletine karşı saldırıya geçtiler. Karadağ’ın Osmanlı Devletine saldırması üzerine Balkan Savaşları başladı.(1912)Balkan Savaşlarının Nedenleri:


 • Rusya’nın Balkan Devletlerini Osmanlı Devletine karşı kışkırtması.(Panslavizm)
 • Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşı ile uğraşması.
 • Milliyetçilik fikirleri.
 • Balkan devletlerinin Osmanlı devletinin balkan topraklarını paylaşmak istemeleri.
 • Avrupalı devletlerin tarafsızlığı
 • Balkan devletlerinin Osmanlıyı balkanlardan atmak istemesi.


I.BALKAN SAVAŞI

Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ kendi aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine çeşitli yönlerden saldırıya geçtiler. Makedonya, Sırplar ve Karadağlılar tarafından işgal edildi. Bulgaristan Batı Trakya’yı tamamen işgal ederek Edirne ve Kırklareli’ye kadar ilerlediler. Bulgar orduları Çatalca önlerine kadar geldiler. Yunanlılar tüm Ege adalarını işgal etti. Savaş devam ederken Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti.(Osmanlı Devletinden ayrılan en son Balkan Devletidir.)Bu kötü durum karşısında Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Avrupalı Devletlerin arabuluculuğuyla Londra Anlaşması İmzalandı.(1912)Bu anlaşmaya göre;

 • Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan tüm topraklarını kaybetti.
 • Edirne ve Kırklareli elimizden çıktı.
 • Arnavutluk bağımsız oldu
 • Ege adaları Yunanistan’a verildi


Osmanlı Savaşı Niçin Kaybetti;


 • Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olması
 • Ordu komutanları arasındaki siyasi çekişmeler
 • Osmanlının savaşa hazırlıksız yakalanması
 • Osmanlı ordusunun birden fazla cephede savaşması
 • Osmanlıcılık önemini kaybetmiş Türkçülük güç kazanması
 • Ordunun bir kısmının Arap yarımadasındaki Vehhabi ayaklanması için gönderilmiş olması nedenleriyle Osmanlı bu savaşı kaybetmiştir.


II. BALKAN SAVAŞI

Birinci Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Devletinin kaybettiği toprakları Balkan Devletleri kendi aralarında paylaşamadı. En büyük payı Bulgaristan’ın aldığını iddia eden diğer Balkan Devletleri Bulgaristan’a savaş açtılar. Bu savaşa Romanya da katıldı. Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ Bulgaristan’la savaşırken Osmanlı Devleti de durumdan yararlandı. Daha önce kaybettiği Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı. Avrupalı Devletlerin araya girmesiyle Bükreş Anlaşması imzalandı.

 • Bu anlaşmaya Balkanlarda sınırları kalmadığı için Osmanlı Devleti katılmadı.
Osmanlı Devleti Bulgaristan’la İstanbul Anlaşmasını(1913) imzaladı. Bu anlaşmaya göre;

 • Meriç Nehri her iki ülke arasında sınır kabul edildi.(Edirne Osmanlı Devletine kaldı.)
 • Batı Trakya Bulgaristan’a bırakıldı.
Yunanistan’la da Atina Anlaşması(1913)imzalandı. Bu anlaşmaya göre;

 • Bozcaada ve Gökçeada dışındaki tüm Ege adaları Yunanistan’a verildi.
 • Selanik ve Girit adası da Yunanistan’a bırakıldı.
Not: Mustafa kemal balkan savaşları sırasında GELİBOLU’da mücadele etmiştir. Bu bölgeyi balkan savaşı sırasında iyi tanıdığı için ÇANAKKALE savaşı sırasında üstün bir başarı ve ileri görüşlülük ortaya koymuştur
 
Üst