Burjuva nedir

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Burjuva nedir

"Burjuva" (bourgeois en français) terimi genellikle sosyal sınıfının düşüncelerini, değerlerini ve tutumlarını açıklarken kullanılır. Burjuva, özellikle Fransız Devrimi'nden sonra, zengin tüccar veya iş adamlarını, yönetici sınıfını veya orta sınıfı temsil eden bir terim olmuştur. Burjuva, özellikle Karl Marx tarafından kapitalizm ve sınıflı toplum üzerine yazılan eserlerde sıklıkla kullanılmıştır ve genellikle sermaye sahiplenen ve kapitalist üretim ilişkilerini koruma çabasında olan bir sınıf olarak tanımlanır.
 
Üst