Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
 Selçuklular Oğuzların Kınık boyundandır. ( Osmanlılar Kayı
boyundandı )
 Tuğrul ve Çağrı beyleri tarafından kurulan devlet, adını dedeleri
Selçuk Bey'den almıştır
 Selçuklular‘la Gazneliler arasında 1040 Dandanakan Savaşı
sonucunda Selçuklular Gaznelileri yendi ve Büyük Selçuklu Devleti
kuruldu
 Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler ülkenin başına geçtikten sonra
Anadolu‘ya akınlar düzenlediler.
 1048 yılında Bizansla ilk savaş olan Pasinler Savaşı yapıldı ve bu
savaşı Selçuklular kazandı
 Sultan Alparslan döneminde 1071 yılında Bizansla yapılan
Malazgirt Savaşı’nın kazanılması sonucu Anadolu’nun kapıları
Türklere açıldı ve Türkiye Tarihi başladı
 En parlak dönemi Sultan Melikşah dönemidir. Dönemin en önemli devlet adamı Vezir Niazmülmülk’tür
 Nizamülmülk iyi bir devlet yöneticinsin nasıl olması gerektiğini anlatan Siyasetname adlı bir eser yazmıştır
 Ayrıca dönemin en önemli medresesi olan Nizamiye Medreseleri de Nizamülmülk’ün çalışmaları sonucunda açılmıştır.
 1141 yılında Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı sonucunda yıkılış sürecine giren Selçuklular 1157 yılında yıkılmıştır
 
Üst