Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Maddeler Halinde

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
 Yeni kıtalar ve ticaret yolları bulundu.
 Akdeniz limanlarında, İpek Yolu ve Baharat Yolunda ticaret azaldı. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı. Bu durumdan Osmanlı Devleti olumsuz etkilenmiştir.
 Yeni keşfedilen yerlerde yeni bitki ve hayvan türleri tanındı.
 Macellan’ın Dünya’yı dolaşması ile Dünya’nın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Bundan dolayı Dünya’nın düz olduğunu savunan kiliseye güven azaldı.
 Hristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı.
 Avrupalılar keşfettikleri yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular.
 Yeni keşfedilen yerlerdeki altın, gümüş gibi değerli madenler Avrupa’ya taşındı. Bunun sonucunda Avrupa’da Burjuva adı verilen zengin bir sınıf ortaya çıktı.
 Burjuva sınıfına mensup kişiler sanatı ve kültürü destekledi. Bu durum Rönesans’ın doğmasına sebep oldu.
sosyalbilgilerdurağı
 
Üst