Gazneliler (963-1187)

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Gazne Devleti, Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulmuştur.
 Kurucusu Alp Tekin'dir.
 Gazneliler en parlak dönemini Sultan Mahmut döneminde
yaşamıştır. Sultan Mahmut, İslamiyet'i yaymak için Hindistan'a 17
sefer düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Abbasi halifesi
İslamiyet‘e yaptığı katkılardan dolay Gazneli Mahmud’a Sultan
unvanını vermiştir.(Türklerde Sultan unvanını kullanan ilk hükümdar)
 Sultan Mahmud sarayında önemli bilim insanlarını ağırlamış
özellikle Biruni’yi sarayının en değerli hazinesi olarak görmüştür
 Sultan Mahmut'tan sonra yerine Sultan Mesut geçmiştir
 Sultan Mesut, Selçuklularla Dandanakan Savaşı'nı yapmış ve
devlet yıkılma sürecine girmiştir.
 1187’de Gurlular tarafından yıkılmıştır
 
Üst