HALK FIRKASI 9 EYLÜL 1923

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
HALK FIRKASI 9 EYLÜL 1923
Kurulma Nedeni
  • İnkılapları gerçekleştirmek için gereken kadroyu oluşturmak
  • Demokrasinin yerleşmesini sağlamak.
  • Çağdaş demokraside siyasi partilerin öneminin anlaşılması.
  • Halkın görüş ve isteklerini meclise daha iyi yansıtma gereksinimi
demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşlarıyla işletme isteği
Özellikleri
Bu partinin temeli,I.TBMM‟deki Müdafaa-i Hukuk Grubu‟na dayanır.
Cumhuriyet döneminin ilk siyasi partisidir.
Genel Başkanı Mustafa Kemal‟dir.
9 Eylül 1923‟te kuruldu.
İnkılâpları gerçekleştiren partidir.
  • Cumhuriyete ve laikliğe bağlıdır.
  • Ekonomide Devletçi anlayışı benimsemiştir.
  • 1945 yılına kadar ülkeyi tek başına, 1950’ye kadar da iktidar partisi olarak yöneten partidir.
  • Halk Fırkası 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası 1935’te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır
  • Kaynak: Alper Hoca
 
Üst