I. DÜNYA SAVAŞI'NA YOL AÇAN GELİŞMELER

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
I. DÜNYA SAVAŞI'NA YOL AÇAN GELİŞMELER


BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESINDE GENEL DURUMFransız İhtilali: Fransız İhtilali ile milliyetçilik akımı tüm dünyaya yayılmış ve azınlıklar bağımsızlık için isyan etmişlerdir.Sanayi İnkılabı: Sanayi İnkılabını gerçekleştiren ülkelerin hammadde ve pazar arayışı içerisine girmişlerdir.Hammadde ve Pazar : Hammadde ve Pazar arayışı sömürgecilik yarışına ve rekabete dönüşmüştür.Sömürgecilik: Sömürgeci ülkeler daha fazla sömürge elde etmek ve sömürgelerini korumak için silahlanmıştır.İNGILTERE’NİN AMAÇLARI:

*
Almanların güçlenmesini engellemek

* Sömürgelerini korumak

* Ortadoğu’daki zengin petrol yataklarınI almak


FRANSA’NIN AMAÇLARI:

*
Almanya'ya kaptırdığı kömür yatakları bakımından zengin olan Alsas-Loren bölgesini geri almak

* Sömürgelerini korumak


RUSYA’NIN AMAÇLARI:

* Panslavizm politikası izleyerek Balkanları ele geçirmek (Avusturya-Macaristan ile çatışma)

* Sıcak denizlere inmek ve sömürge elde etmek

* Boğazları ele geçirmek (Osmanlı ile çatışma)


ALMANYA’NIN AMAÇLARI:

*
Sömürgecilik yarışında yer almak

* İngiltere'ye karşı rekabete etmek

* Yeni sömürgeler elde etmek


İTALYA’NIN AMAÇLARI:

*
Sömürgecilik yarışında yer almak

* Gücünü artırmak

* Yeni sömürgeler elde etmek


AVUSTURYA – MACARISTAN’NIN AMAÇLARI:

*
Rusya'nın Balkanlardaki faaliyetlerini engellemek

* Balkanlardaki topraklarini ve konumunu korumak
DİKKAT
1. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GRUPLAR
Üçlü İtilaf (Anlaşma) Devletleri
Üçlü İttifak (Bağdaşım) Devletleri
İngiltere
Fransa
Rusya
Almanya
Avusturya-Macaristan
İtalya
1. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA GRUPLAR
İtilaf (Anlaşma) Devletleri
İttifak (Bağlaşım) Devletleri
İngiltere ABD
Fransa Japonya
Rusya Yunanistan
İtalya Sırbistan
Brezilya vd.
Almanya
Avusturya – Macaristan
Osmanlı
Bulgaristanİtalya’nın Taraf Değiştirmesinin Nedenleri:​

1) Trablusgarp Savaşında İngiltere’den yardım alması

2) Anadolu topraklarından Ege ve Akdeniz Bölgelerinin İtalya’ya vaat edilmesi.

DİKKAT: İtalya taraf değiştiren tek ülkedir.
 
Üst