I. İNÖNÜ SAVAŞI 6-10 OCAK 1921

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
I. İNÖNÜ SAVAŞI 6-10 OCAK 1921

Savunma
savaşıdır.

Düzenli ordunun yaptığı ilk savaştır.Sebepleri


Yunanlıların Çerkez Ethem ayaklanmasından yararlanma düşüncesi

Türk ordusunun güçlenmesini engelleme düşüncesi

Sevr Antlaşması’nı Türk milletine zorla kabul ettirmek istemeleri

Yunan kuvvetlerinin gücünü ispat ederek itilaflardan daha fazla yardım koparma düşüncesi

Yunanlıların, Megola İdea’yı (Büyük Yunanistan) hayalini gerçekleştirmek istemesi.

Ankarayı ele geçirip milli mücadele hareketine son vermek gibi sebepler etkili olmuştur.

Ulusal Sonuçları

  • TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır.
  • Çerkez Ethem isyanı bastırıldı.
  • İstiklal Marşı kabul edildi.(12 Mart 1921)
  • TBMM'nin otoritesi ve halkın TBMM'ye olan güveni arttı.
  • İsmet Bey generalliğe terfi etti.
  • Yeni Türk Devletinin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye hazırlandı.
  • Düzenli orduya katılım ve askere alma işlemi hızlandı


Uluslararası Sonuçları

  • Afganistan ile Ankara Dostluk Antlaşması imzalandı.
  • İtilaf Devletleri TBMM'yi Londra Konferansı'na çağırdılar.
  • Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
 
Üst