İSKİTLER (SAKALAR)

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
 • İSKİTLER (SAKALAR) M.Ö 8 YY – M.Ö 2 YY

 • İlk Türk topluluğudur.

 • İran kaynaklarında Saka olarak geçmektedir. Yunan kaynaklarında İskit denilmektedir.
 • En önemli lideri Alp Ertungadır. ( Firdevsi’nin Şehnamesinde Afrasyab olarak geçer)

 • İyonyalı tarihçi Heredot Alp Ertunga için Modova diye bahseder.
 • Alp Ertunga ve Şu destanı İskitlere aittir.

 • İlk Türk kadın lideri Tomris Hatun, Amazon Kadınları adıyla birlik kurmuştur.
 • Atı evcilleştiren ilk Türk topluluğudur.

 • Balbal (Mezar taşı) ve Kurgan (Mezar) örneklerini vermişlerdir.
 • Üzengi ve Süvari kılıcını icat etmişlerdir.

 • Maden işlemeciliğinde ileri giden İskitler ‘’Bozkırın Kuyumcusu’’ olarak bilinmektedir.
 • Günümüzdeki Yakut Türklerinin atası kabul edilmektedir.

 • İlk mumya örnekleri İskitlerde görülmektedir.
 
Üst