Kadeş Barış Antlaşması

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
KADEŞ BARIŞ ANTLAŞAMASI (İLK YAZILI ANTLAŞMA) türkçe dilinde makale yaz
Kadeş Barış Antlaşması, İkinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan ilk yazılı barış antlaşmasıdır. Antlaşma, 1946 yılında Kadeş kentinde Sovyetler Birliği, Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanmıştır.
Antlaşmanın amacı, savaş sonrası dönemde yapılacak yeniden yapılandırma çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak ve bu ülkeler arasındaki ilişkileri düzenlemektir. Antlaşma, ayrıca bu ülkelerin birbirlerine yönelik ekonomik ve ticari işbirliğini de sağlamayı hedeflemiştir.
Antlaşmanın önemli maddelerinden biri, Türkiye'nin Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş olan Kars, Ardahan ve Artvin bölgelerini geri almasıdır. Bu madde, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve sınırlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, antlaşma ile Türkiye ve Yunanistan arasında da bir barış antlaşması imzalanmıştır.
Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında dostane ilişkiler gelişmeye başlamıştır. Bu ilişkiler, zamanla Türkiye'nin Doğu Bloku ülkeleriyle de iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olmuştur.
Kadeş Barış Antlaşması, Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında saygın bir yer edinmesine yardımcı olmuş ve Türkiye'nin savaş sonrası dönemde büyümesine katkıda bulunmuştur. Bu antlaşma, Türkiye'nin uluslararası alanda güçlenmesine ve önem kazanmasına da önayak olmuştur.
 
Üst