LONDRA KONFERANSI 23 ŞUBAT 1921

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
LONDRA KONFERANSI 23 ŞUBAT 1921
Toplanma Nedeni
 • TBMM'nin doğuda zafer kazanması
 • Güneyde Fransız ilerleyişinin durdurulması
 • I.İnönü Savaşı'nda Yunanlıların yenilmesi
 • TBMM'nin Sovyet Rusya ile yakınlaşması
İtilaf Devletlerinin Amaçları
 • Yunan kuvvetlerinin toparlanması için zaman kazandırmak
 • Sevr Antlaşması'nın şartlarını biraz yumuşatarak kabul ettirmek
 • TBMM konferansa katılmazsa Türklerin barışa karşı oldukları şeklinde propaganda yapmak
 • Konferansa TBMM ile birlikte İstanbul hükümetini de çağırarak ikilik çıkarmak
Konferansa katılan devletler: İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, İstanbul Hükümeti, TBMM.

TBMM’nin Londra Konferansı’na Katılma Sebepleri

 • TBMM’nin barış taraftarı olduğunu göstermek.
 • Misak-ı Milli’yi dünyaya duyurmak
 • Türk ulusunu yasal temsilsinin TBMM olduğunu kanıtlamak.


Toplanmasında Etkili Olan Devletler: Fransa-İtalya
TBMM temsilcisi: Bekir Sami Bey (Dışişleri bakanı)
İstanbul Hükümeti Temsilcisi: Tevfik Paşa (Sadrazam)
Konferanstaki Türk Tezi: Misak-ı Milli
İtilaf Devletlerinin Tezi: Sevr Antlaşması
Not: İstanbul hükümeti doğrudan, TBMM dolaylı yoldan çağrılmıştır. M. Kemal doğrudan çağrılmadıkça katılmayacaklarını bildirdi. Daha sonra İtalya’nın doğrudan daveti üzerine TBMM konferansa katıldı.

Londra Konferansında İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa “Sözü Türk milletinin yegâne temsilcisi olan TBMM heyetine bırakıyorum” demiş, böylece itilaf devletlerinin istedikleri ikilik önlenmiştir.

Londra Konferansının Önemi / Sonuçları

 • İtilaf Devletleri TBMM'yi hukuken tanımış oldular.
 • TBMM ilk defa uluslararası bir kurulda varlığını gösterdi.
 • Misak-ı Milli dünyaya duyuruldu.
 • Yunan kuvvetleri zaman kazanarak yeniden toparlandılar.
 • TBMM barış yanlısı olduğunu ispatladı.
Not: Londra konferansı İnönü savaşının siyasi sonucudur. Yani askeri başarı siyasi başarıyı getirmiştir.
 
Üst