MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK: MUSTAFA

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK: MUSTAFA

(Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı)Mustafa; Osmanlı Devleti’nin en bunalımlı döneminde, 1881’de, o zamanlar bir Osmanlı sancağı olan Selânik’te, orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası gümrük memurluğu yapan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır.Selanik Şehri’nin Önemi ve Özellikleri;

* Mustafa Kemal’in öğrenime başladığı ve çocukluğunun geçtiği şehirdi.

* Önemli bir liman ve ticaret şehriydi.

* Türklerle birlikte Ermeni, Rum, Bulgar ve Yahudi gibi milletlerin yaşadığı çok uluslu bir yapıya sahipti.

* Sosyal yapısının çok uluslu olması nedeniyle çok kültürlü bir yapıya sahipti.

* Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi.

* Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya açılan kapısıydı.

DİKKAT
1. ) Mahalle Mektebi (Selanik)
• Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına başladığı okuldur.
• Annesinin isteği ile kaydolmuştur.
• Geleneksel eğitim yöntemleri uygulayan bir okuldur.
2. ) Şemsi Efendi Mektebi (Selanik)
• Modern eğitim yöntemleri uygulayan bir okuldur.
• Babasının isteği ile kaydolmuştur.
• Mustafa Kemal bu okulda okurken babasını kaybetmiştir.
3. ) Selanik Mülkiye Rüştiyesi (Ortaokulu)
• Şemsi Efendi Mektebi'nden sonra kaydolmuştur.
• Askerliğe ilgi duyduğu için bu okuldan ayrılmıştır.
4. ) Selanik Askeri Rüştiyesi (Ortaokulu)
• Mustafa Kemal'in askerlik hayatının başladığı okuldur.
• Matematik öğretmeninden "Kemal" adını aldığı okuldur.

DİKKAT
5. ) Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)

• Mustafa Kemal'in lise eğitimini aldığı okuldur.
• Arkadaşı Ömer Naci’den etkilenip edebiyata ve hitabete ilgi duydu.
• Tarih Öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in etkisiyle tarih bilinci gelişti.
• Yazları izinli olarak Selanik'e döndüğünde Fransızca dersleri aldı.


6. ) İstanbul Harp Okulu
• Askeri İdadiden sonra devam ettiği okuldur.
• Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur.
7. ) İstanbul Harp Akademisi
• Mustafa Kemal'in en son bitirdiği okuldur.
• "Kurmay yüzbaşı" rütbesiyle mezun olmuş ve ilk görev yeri olan Şam'a atanmıştır.

Kaynak: faraklith
 
Son düzenleme:
Üst