MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI 11 EKİM 1922

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI 11 EKİM 1922
Nedeni
TBMM’nin batı cephesinde yunan kuvvetlerini İzmir’de denize dökmesinden sonra İngilizlerin Türk ordusu karşısında yalnız kalmasıdır.
Kimler katıldı: TBMM, İngiltere, Fransa ve İtalya
Kim temsil etti: İsmet Bey
Maddeleri
Yorumlayalım
Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş hali sona erecekBatı cephesi başarıya ulaşmış, savaş dönemi sona ermiştir. Böylece diplomatik süreç başlamıştır.
Doğu Trakya 15 gün içinde Yunanlılarca boşaltılacak ve TBMM'ye teslim edilecek Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacak ancak barış yapılıncaya kadar İtilaf kuvvetleri İstanbul'da kalacakİstanbul hükümeti ve Osmanlı devleti hukuken yok sayılmıştır.
TBMM, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Doğu Trakya'ya asker göndermeyecek ancak 8000 kadar jandarma kuvveti bulundurabilecekYeni bir Türk – Yunan savaşı önlenmek istenmiştir.
Türk kuvvetleri barış yapılıncaya kadar Çanakkale - lzmit çizgisinde bekleyecek
  • İngiliz hükümeti değişmiştir.
  • Lozan antlaşmasına zemin hazırlamıştır.
  • Kurtuluş savaşının başarıya ulaştığını gösteren siyasi bir belge ve hukuki bir dayanak olmuştur.
Fransa’dan sonra İngiltere ve İtalya da, TBMM Hükümeti ile ateşkes imzalayarak Yeni Türk Devleti’nin varlığını resmen tanımış oldular.
Sevr antlaşmasıyla parçalanan devletten, Mudanya ile eşit devlet konumuna gelinmiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Projesi resmen geçersiz olmuştur.
Kaynak:Alper Hoca
 
Üst