OSMANLI DEVLETİ’NİN I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİRME NEDENLERİ NELERDİR

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
OSMANLI DEVLETİ’NİN I. DÜNYA SAVAŞI’NA GİRİŞİ
Savaşın başlangıcında tarafsızlığını açıklayan Osmanlı Devleti aynı zamanda seferberlik ilan etti. Bu durum, yakın bir gelecekte savaşa girme ihtimalinin olduğunu göstermekteydi. Osmanlı Devleti ilk ittifak teklifini İtilaf Devletlerine yaptı ancak Rusya’nın olumsuz tavrı ve İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı topraklarını paylaşma düşüncesi nedeniyle İtilaf Devletlerinden olumsuz yanıt aldı. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti Almanya’nın da isteği doğrultusunda İttifak grubunda yer aldı.
Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa katmak istemesinde;
- Savaşı daha geniş alanlara yayarak savaş yükünü hafifletmek istemesi,
- Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak istemesi,
- Osmanlı halifesinin dinî gücünden yararlanmak istemesi,
- Rusya'ya, Boğazlar yoluyla yardımda bulunulmasını engellemek istemesi etkili oldu.
Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa katılmasında;
- Savaşa Almanya'nın yanında girerse önemli kazançlar elde edeceğini düşünmesi,
- Kaybettiği yerleri geri almak istemesi,
- İngiliz, Fransız ve Rus sömürgesi altında yaşayan Müslüman milletleri bağımsızlıklarına kavuşturmak istemesi,
- Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi,
- İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca politikalar izlemesidir.
- Osmanlı subaylarının Almanya'ya duydukları hayranlık etkili oldu.
3- 2 Ağustos 1914'te Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli bir antlaşma yapıldı. Daha sonra Goben ve Breslav zırhlılarının Türk sularına sığındı Osmanlı Devleti gemileri satın aldığını söyleyerek isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirdi. Bu gemiler Karadeniz’e açılarak Rus limanlarını bombalamaları üzerine Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na resmen girmiş oldu (12 Kasım 1914).
 
Üst