OSMANLI DEVLETİ’NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI

SosyalBilgiler.Net

Administrator
YöneticiOSMANLI DEVLETİ’NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI
I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti;

* Tarafsızlığını ilan etti.

* Boğazları ulaşıma kapattı.

* Ülke genelinde seferberlik başlattı.

* Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu.

OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRME NEDENLERİ

Siyasi yalnızlıktan kurtulmak

Kapitülasyonların kaldırmak

Kaybedilen toprakları geri almak

Dış borçlardan kurtulmak için savaşa girmiştir.

OSMANLI DEVLETİ'NİN ALMANYA YANINDA SAVAŞA KATILMASININ NEDENLERİ:Diplomatik yalnızlıktan kurtulma isteği

Almanların savaşı kazanacağına inanılması

(Enver ve talat Paşa’nın Alman Hayranlığı)

İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarında gözünün olması

İtilaf Devletlerine güvenilmemesi nedenleriyle Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa katılmıştır.SAVAŞIN BAŞLADIĞI YILLARDA OSMANLI YÖNETİCİLERİPadişah Sadrazam Harbiye Nazırı

V. Mehmet Reşat Sait Halim Paşa Enver Paşa
Kaynak: faraklith
 
Üst