OSMANLI’DA TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPI

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
OSMANLI’DA TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPI
Osmanlı Devleti’nde toplum yönetenler ve yönetilenler diye ikiye ayrılmıştır.Yönetici ve askerî gruba dahil olmayan yani yönetilenler grubunda yer alanlara reaya denilmiştir. Yönetici grubu ise kendi içerisinde seyfiye, ilmiye ve kalemiye diye üçe ayrılmıştır.
A) Yönetenler:
Görevi Kimler Var? Seyfiye Yönetim-Askeriye Tımarlı sipahi, sadrazam İlmiye
Din,Adalet,Eğitim
Şeyhülislam, müderris Kalemiye Bürokrasi Nişancı, reis-ül Küttab
B) Yönetilenler (Reaya):
Kimler Var? Dini açıdan Müslümanlar ve gayrimüslimler Yaşayış biçimi açısından
Köylüler, şehirliler ve göçebeler
Osmanlı toplumunun büyük kısmı köylerde yaşamaktaydı. Köylüler ise geçimlerini tarım ile sağlarlardı. Bundan dolayı Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayanmaktaydı. Tarımda üretim ise İskân Politikası ve Tımar Sistemi sayesinde sürekli hale getirilmiştir. İskân Politikası
İskânın kelime anlamı “yerleştirmek”tir. Bu politikaya göre Osmanlı Devleti yeni fethettiği Rumeli topraklarına Anadolu’dan getirdiği Türkmenleri yerleştirmiştir. Böylece fethedilen yerler Türkleşip Müslümanlaşmıştır. Bu politikanın bazı faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;
 Fethedilen yerlerde kalıcılık sağlanmıştır.
 Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçmiştir.
 Anadolu’da huzur sağlanmıştır.
 Osmanlı uygarlığı Balkanlardaki yaşamı etkilemiştir.
Osmanlı Devleti’nin büyük bir güç olmasını sağlayan en önemli etkenlerden birisi de Ahi Teşkilatının desteğidir. Ahi teşkilatı, Ahi Evran tarafından kurulmuş bir esnaf dayanışma örgütüdür. Bu teşkilatın esnaf ve zanaatkarları yetiştirmek dışında toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak gibi faydaları da vardı.
 
Üst