Reform’un Sebepleri Maddeler Halinde

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Reform’un Sebepleri
 Kağıt ve matbaanın yaygınlaşması ile okuyan yazan insanların sayısının artması.
 İncil’in farklı dillere çevrilmesi sonucunda
İncil’de yazılanlar ile kilisenin
söylediklerinin çeliştiğinin görülmesi ve
kiliseye olan güvenin azalması.
 Katolik kilisesinin bozulması ile beraber
endüljans (para karşılığında günahların affı)
ve enterdi (papanın bireyi veya grupları
dinden çıkarma yetkisi) gibi uygulamaların
olması.
 Rönesans ile beraber özgür düşüncenin yaygınlaşması.
sosyalbilgilerdurağı
 
Üst