SAKARYA MEYDAN SAVAŞI 23 AĞUSTOS- 13 EYLÜL 1921

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
SAKARYA MEYDAN SAVAŞI 23 AĞUSTOS- 13 EYLÜL 1921
Nedenleri
 • Yunan ordusunun son bir saldırı ile Türk ordusuna toparlanma imkanı vermeden imha etme isteği
 • Sevr anlaşmasını kabul ettirmek
 • Ankara’ya ulaşmak meclisi dağıtmak istemeleri etkili olmuştur.
ÖzellikleriSonuçları
 • Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”sözü bu savaş sırasında Mustafa Kemal tarafından söylenmiştir.
 • II.Viyana kuşatmasından bu yana Türk ordusunun geri çekilişi sona erdi
 • Çok fazla subay şehit olduğu için bu savaşa SUBAYLAR SAVAŞI da denir.
 • En fazla şehit verdiğimiz savaş olmuştur.
 • Mustafa Kemal’in komuta ettiği milli mücadele dönemi ilk savaştır.
 • Mustafa Kemal bu savaş sırasında yaralanmıştır.
 • Bu savaşta Genelkurmay başkanı Fevzi paşa ve ismet beyin büyük rolü olmuştur.
 • Milli mücadelenin son savunma savaşıdır.
 • Kaynak: Alper Hoca
Uluslararası Sonuçları
 • Yunan ordusu savunmaya geçti
 • Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı
 • Kafkas ülkeleri ile Kars antlaşması imzalandı
 • İtalyanlar Anadoluyu terk etti
 • İtilaf devletleri TBMM’ye barış teklifinde bulundu ancak milli bağımsızlığa aykırı olduğu için reddedildi.
 • Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı.


Ulusal Sonuçları
 • Türk ordusu savunmadan taarruza geçti
 • Mustafa Kemal’e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi.
 • TBMM’ye olan güven yenilendi.
 • Kütahya – Eskişehir savaşlarının olumsuz havası dağıldı.
 
Üst