SORUNLARIMA ÇÖZÜM BULUYORUM

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
SORUNLARIMA ÇÖZÜM BULUYORUM Günlük hayatımızda çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu sorunların çözümü için de haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz çerçevesinde gerçekleştirmeliyiz. Hak: “Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç” anlamındadır. Örnek; Yaşama Hakkı, Eğitim Hakkı, Sağlık Hakkı vb. Bizlerin nasıl hakları varsa çevremizde yaşayan insanların da hakları bulunmaktadır. Kendi hakkımızı savunurken diğer insanların haklarını da çiğnememiz gerekir. Sorumluluk: “Kişinin davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi…’’ anlamındadır. Örnek; Ödev yapmak, çevremizi temiz tutmak, derse zamanında gelmek vb. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, toplumsal yaşamın düzenli ve sorunsuz bir şekilde devamlılığına sağlar. Özgürlük: “Her türlü etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet’’ anlamındadır. Örnek: Düşünce Özgürlüğü, Haberleşme Özgürlüğü, Din ve Vicdan Özgürlüğü vb. Özgürlükler sınırsız değildir. Başka birisinin örgürlüğünün başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter. Haklarımız ve özgürlüklerimiz kısıtlandığı durumlarda bunların çözümü için yasal çerçevesinde şu yollara başvururuz.  İlgili kuruma dilekçe hakkımızı kullanarak başvuru yapabiliriz.  İnternet sitelerinde yer alan bilgi edinme istek ve şikâyet formunu doldurabiliriz.  Telefonla şikâyet hattını arayabiliriz.
 
Üst