TEŞKİLAT-I ESASİYE ( İlk Anayasa ) 20 Ocak 1921

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
TEŞKİLAT-I ESASİYE ( İlk Anayasa ) 20 Ocak 1921

Teşkilat- I Esasiye’nin Kabul Sebepleri


  • TBMM’nin açılması yeni bir devletin kurulduğunu göstermektedir.
  • TBMM’ye işlerlik kazandırmak isteği.
  • Doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlara ve batıda Yunanlılara karşı alınan başarılar.
  • Yeni kurulan devlete hukuki bir zemin oluşturmak.


Önemli Maddeleri

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.

Yasama ve yürütme yetkileri milletin gerçek temsilcisi olan TBMM’ye aittir.

Türkiye devleti, TBMM tarafından yönetilir. Hükümet “TBMM hükümet” adını alır.

TBMM illerden seçilen üyelerden oluşur.

Seçim iki yılda bir yapılır.Önemi


Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim uygulandığı belirtilmiştir.

Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Hızlı karar alma düşüncesinden dolayı uygulanmıştır.

Meclis Hükümeti sistemi anayasal bir hal almıştır.

Demokratik bir anayasadır.

Savaş anayasası olduğu için kısadır ve kişi hakları ile ilgili maddeler yoktur.

Şeriatı uygulama görevi meclise verilmiştir. Bu yönüyle laik değildir.

Bir savaş anayasasıdır.

Demokratik ve ihtilalci bir karaktere sahiptir
.
 
Üst