Türk - İslam devletlerindeki saray görevlileri kimlerdir

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Türk - İslam devletlerindeki saray görevlileri kimlerdir?
 Camedar: Hükümdarın elbiseleri ile ilgilenir
 Emiri Ahur :Atların bakımından sorumlu
 Emiri Alem : Savaşlarda bayrağı muhafaza eden görevli
 Emiri Candar : Hükümdar ve sarayın güvenliğinden sorumlu
 Emiri Çeşnigir : Hükümdar yiyeceklerini ilk tadan görevli
 Abdar(Taştdar) : Hükümdarın temizlik işlerinden sorumlu
 Devaddar :Hükümdarın yazı takımını taşıyan koruyan görevli
 Vekili Has : Sarayın genel işlerinden sorumlu
 Kıssadar Dilekçelerin hükümdara sunulmasından sorumlu
 Hansalar : Sarayın mutfağı ve hükümdar sofrasından sorumlu
 Kapucubaşı : Hacipten sonraki en önemli görevli, saray hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamıştır
 Emiri Şikar: Hükümdarın av işlerinden sorumlu
 Hares Emiri: Devlete karşı suç işleyenleri cezalandırır.
 Silahtar : Silahlardan sorumlu görevli
 Serhenk : Törenlerde yol düzenini sağlayan görevli
 Hacibül Hüccap: Hükümdar ve vezirlerden sonraki en rütbeli
görevlidir.hükümdar ile halk, hükümdar ve divan üyeleri arasında görüşme
buluşma ayarlar.
 Şarabdar (İdişçibaşı ):Hükümdarın İçecekleriyle İlgilenen Görevli
 Kıssadar :Dilekçeleri kabul edip hükümdara sunan görevlidir.
 
Üst