TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE NÜFUS MÜBADELESİ (DEĞİŞ-TOKUŞ)

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE NÜFUS MÜBADELESİ (DEĞİŞ-TOKUŞ)

 • Nüfus sorunu, Lozan görüşmelerinde halledildiği halde uygulanma safhasında Yunanistan problem çıkarmıştır.
 • Yunanistan İstanbul’da daha fazla Rum kalmasını istiyor; Türkiye ise 30 Ekim 1918 tarihine kadar İstanbul’a sürekli yerleşenlerin etabli(yerleşik) sayılacağını belirtiyordu.
 • Yunanistan’a göre İstanbul’da daha fazla Rum kalmalıydı ve ileride bu nüfusu bahane ederek Türkiye’nin iç işlerine karışabilirdi. Ancak Türkiye’nin kararı netti ve geri adım atmadı.
 • Yunanistan uluslar arası adalet divanına gittiyse de bir sonuç çıkmadı.
 • Yunanistan batı Trakya Türklerinin mallarına el koyunca, Türkiye de İstanbul’daki Rumların mallarına el koydu.
 • İtalya’nın da Akdenizdeki yayılmacı politikası Türk – Yunan ilişkilerini düzeltti.
 • Nüfus mübadelesi sorunu, Yunan başbakanı ile Mustafa Kemal arasında 1930 yılında görüşülerek 10 Haziran 1930’da imzalanan Ankara Antlaşması ile halledildi. Bu antlaşmadan sonra Türk-Yunan ilişkileri düzelmiştir.
 • Bu anlaşmayla yerleşme tarihine bakılmaksızın İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri yerleşik sayılmış ve sorun çözülmüştür.
 • Yunanistan’dan yaklaşık bir milyon Türk nüfus gelirken; Türkiye’den 1,5 milyon Rum nüfus Yunanistan’a gitmiştir.
 • İlişkilerin düzelmesi Balkan Antantının imzalanmasına zemin hazırladı.
 • Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk ilişkileri 1954 yılında meydana gelen Kıbrıs sorununa kadar devam etmiştir.
NOT: TÜRKİYE milletler cemiyetine nüfus mübadelesi, Hatay meselesi, Musul meselesi ve boğazlar meselesini taşımıştır.
Kaynak: Alper Hoca
 
Son düzenleme:
Üst