Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti (1077–1308)
 Anadolu’da kurulmuştur.
 Kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır.
 Devletin ilk başkenti İznik’tir. I. Kılıçarslan Dönemi’nde İznik ve
Batı Anadolu’nun kaybedilmesiyle başkent Konya’ya taşındı.
 Anadolu Selçukluları, denizciliğe ve deniz ticaretine önem verildi.
 II. Kılıçarslan Dönemi’nde 1176 tarihinde Miryakefalon Savaşı
yapıldı.
Kamber 17 EKİNCİ
Miryakefalon Savaşı;
Bizans ile Türkiye Selçuklu Devleti arasında yapıldı.
Sebebi;
 Bizanslıların, Türkleri Anadolu’dan çıkarmak istemeleridir.
Sonuçları;
 Savaşı, Selçuklular kazandı.
 Türkler saldırıya Bizanslılar savunmaya geçtiler.
 Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi, Avrupalılar Anadolu’ya Türkiye demeye başladılar,
 Bizanslıların Türkleri Anadolu’dan atma umutları sona erdi,
Kösedağ Savaşı (1276):
Moğollar ile Selçukluluklar arasında yapılmıştır
Sebebi:
 Moğolların Anadolu’yu ele geçirmek istemesi
Sonuçları:
 Selçuklular yenildi.
 Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi,
 Anadolu Türk birliği bozuldu,
 Türklerin Batı ilerleyişi durdu,
 Anadolu’da yeniden beylikler dönemi başladı.
Haçlı Seferleri(1096–1270)
Avrupalıların din adamlarının önderliğinde birleşerek Hırıstiyanlarca kutsal sayılan Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi yerleri almak amacıyla düzenledikleri seferlere “Haçlı Seferleri” denir.
Türklerin Anadolu’dan atılması, Balkanlara geçmelerinin önlenmesi ve Akdeniz ile bağlantılarının kesilmesi amaç olarak alınmıştır.
Nedenleri
 Türklerin hızla Anadolu’yu ele geçirmesi ve batıya doğru yani Avrupa’ya doğru ilerlemesi ve Avrupa’nın bunu engellemek istemesi
 Asıl sebep ise. Yoksul fakir Avrupalıların doğunun (Türklerin ve Arapların) zenginliklerini ele geçirmek istemesidir.
 Kudüs’ü kutsal toprakları ele geçirmek istenmesi.
Yapılan Haçlı Seferleri
I. Haçlı Seferi: Kudüs Haçlıların, İznik ve Batı Anadolu Bizans’ın eline geçti.
II. Haçlı Seferi: Haçlılar Selçuklular tarafından bozguna uğratıldı.
III. Haçlı Seferi: Savaş, Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü ele geçirmesiyle başladı. Haçlılar yenildi
IV. Haçlı Seferi: Haçlılar İstanbul’u işgal ederek Latin İmparatorluğunu kurdular.
Haçlı seferlerin sonuçları:
 Papaya olan güven azaldı. (Dini)
 Türklerin batıya olan ilerleyişi yavaşladı Derebeylik sistemi zayıfladı(Siyasi)
 Kâğıt, matbaa ve pusula Avrupalılar tarafından öğrenildi (Kültürel)
 Doğu batı arasında ticari faaliyetler arttı. (Ekonomik)
 
Üst