Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Girmesi

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Girmesi

  • Milletler Cemiyeti devletler arasındaki sorunları yeni savaşlara fırsat vermeden barışçı yollardan çözmek amacıyla PARİS KONFERANSI sırasında kurulmuştur.
  • Barışı sağlamak amacıyla ortaya çıkan cemiyet bir müddet sonra büyük devletlerin amaçlarına hizmet eden bir kuruluşa dönüşmüştür.
  • Türkiye, Musul meselesindeki haksız ve yanlı tavrı yüzünden bu cemiyete giriş konusunda acele etmemiştir. Özellikle Mustafa Kemal cemiyet tarafından bir davetin gelmesini beklemiştir. Türkiye’nin Avrupa’ya çok yakınlaşmak istemeyişinde SSCB’yi küstürmeme düşüncesi de vardır.
  • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasındaki AMAÇ; 1930 yılından itibaren Türkiye'nin dış politikadaki sorunlarını çözmesi, barıştan yana bir tutum izlemesi ve uluslar arası alanda etkinliğini artırması gibi durumlar etkili olmuştur.
  • Milletler Cemiyeti, yapılan genel kurulda İspanya'nın teklifi Yunanistan’ın desteği ile Türkiye'ye üyelik teklif etmiştir. Türkiye dünya barışına katkı sağlamak amacıyla Türkiye üyeliği kabul etti.
  • TBMM'nin bu teklifi kabul ederek genel kurulda onaylaması ile Türkiye 18 Temmuz 1932'de cemiyete üye olmuştur.
  • Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üyeliği uluslar arası alanda saygınlığını artırmıştır.
  • Dünya Savaşı'nın çıkması cemiyetin amacına ulaşamadığının ve başarısız olduğunun göstergesidir.
  • Kaynak: Alper Hoca
 
Son düzenleme:
Üst