YABANCI OKULLAR SORUNU

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
YABANCI OKULLAR SORUNU
Lozan antlaşmasında yabancı okullar Türk kanunlarına göre yönetilecektir maddesi yer almıştı. 1924 tevhidi tedrisat kanunu ile yabancı okulların eğitim durumu ile ilgili değişikliğe gidildi. Türkiye 1924 yılında okullarda dini ayin yapılması için bulundurulan salonların kapatılmasına; 1925 ve 1926 yıllarında ise yabancı okullarda Türkçe, Tarih ve Coğrafya gibi derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulmasına; derslerde Türklük aleyhine bilgiler olmamasına ve okulların Türk müfettişler tarafından denetlenmesine dair kanunlar çıkardı.
Bu duruma başta Fransa olmak üzere pek çok okulu bulunan Avrupa devletleri itiraz etti. Fransa konuyu MİLLETLER CEMİYETİNE taşımak istedi. Ancak Türkiye konuyu bir iç mesele olarak görmüş ve buna izin vermemiştir. Türkiye konuyu bağımsız, barışçı ve hukuka bağlı şekilde çözmüştür. Böylece Türkiye iç işlerine karışılmasına izin vermemiştir.
Kaynak: Alper Hoca
 
Son düzenleme:
Üst