Kaynak ikonu

İdarecilikten İstifa Etme Dilekçesi 2018-04-17

SosyalBilgiler.Net

Administrator
Yönetici
SosyalBilgiler.Net Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu:

İdarecilikten İstifa Etme Dilekçesi - İdarecilikten İstifa Etme Dilekçesi

……………BAKANLIĞI
……………. MÜDÜRLÜĞÜNE
………….
657 Saılı Kanunun “ Çekilme “ başlıklı 20. Maddesinde “Devlet Memurları bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler” hükmü 94. Maddede ise “ Devlet Memuru bağlı oldğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm gereğince devlet memurluğundan çekilmek istiorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim...

Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
 
Üst